Lederskap og organisasjon

Presidentskapet for området Europa

Med virkning fra 1. august 2019 vil eldste Gary B. Sabin innlede sin tjeneste som ny områdepresident i Europa i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Eldste Massimo De Feo er førsterådgiver og eldste Erich W. Kopischke annenrådgiver. Det nye områdepresidentskapet ble bekjentgjort i april. Kirkens administrasjon over hele verden er tilrettelagt etter 21 geografiske områder. Områdepresidentskapet i Europa presiderer i dag over 493 970 medlemmer i mer enn 1300 forsamlinger i mer enn 40 land og 26 misjoner og ett opplæringssenter for misjonærer. Det er også 15 templer, enten i virksomhet eller under oppførelse eller renovering, eller som er kunngjort. Under ledelse av Det første presidentskap og De tolv apostlers quorum skal det nye områdepresidentskapet gi åndelig og administrativ ledelse for ledere og medlemmer av Kirken i denne regionen.

Det første presidentskap

Det første presidentskap er Kirkens høyeste ledende organ. Dets medlemmer er spesielle vitner om Jesu Kristi navn, kalt til å undervise og vitne om ham over hele verden.

De tolv apostlers quorum

De tolv apostlers quorum er det nest høyeste presiderende organ i ledelsen av Kirken. Dets medlemmer reiser over hele verden som spesielle vitner om Kristi navn, og tjenestegjør under ledelse av Det første presidentskap.