Lederbiografi

Eldste Ulisses Soares

    

Eldste Ulisses Soares ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 31. mars 2018. Han hadde virket som generalautoritet sytti siden 2. april 2005, og ble oppholdt som medlem av De syttis presidentskap den 6. januar 2013. Forut for dette tjenestegjorde han som rådgiver i området Afrika sydøst, president for området Brasil og som rådgiver i området Brasil syd.

Eldste Soares tok en bachelorgrad i regnskap og økonomi fra São Paulo Pontifical Catholic University, School of Economic Science i 1985, og tok senere en mastergrad i bedriftsledelse. Han var regnskapsfører og revisor i multinasjonale selskaper i Brasil og forvaltningssjef ved Kirkens områdekontor i São Paulo i Brasil. Da han ble kalt som generalautoritet, virket han i et spesialoppdrag for Kirkens presiderende biskopsråd i Salt Lake City.

Eldste Soares har virket i mange kall i Kirken, blant annet som heltidsmisjonær i Brazil Rio de Janeiro Mission, eldstenes quorumspresident, rådgiver i et biskopsråd, høyrådsmedlem, stavens utøvende sekretær, regional velferdsrepresentant, stavspresident og misjonspresident i Portugal Porto misjon (2000–2003).

Eldste Soares ble født i São Paulo i Brasil den 2. oktober 1958. Han giftet seg med Rosana Fernandes i oktober 1982. De har tre barn og tre barnebarn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.