Pressemeldinger

Det første presidentskap gir retningslinjer for trygt å vende tilbake til Kirkens møter og aktiviteter

En varsom og sikkerhetsmessig gjeninnføring av gudstjenester og andre møter og aktiviteter vil følge etter ledelse av lokale myndigheter

Ettersom covid-19 restriksjonene nå letter, er Kirken i ferd med å reintegrere seg

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige følger direktiver fra myndigheter og helsearbeidere over hele verden når den vurderer å komme gradvis tilbake til vanlige driftsprosedyrer som ble avbrutt av covid-19.

Heritage Tour med The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square

På grunn av covid-19-pandemien vil 2020 Heritage Tour med The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, som opprinnelig var planlagt til 25. juni – 16. juli 2020, utsettes til 2021. Konsertene i 2021 vil fremføres i alle de samme byene som planlagt for den opprinnelige turneen. Ytterligere informasjon om reviderte datoer og...

Profeten introduserer en ny erklæring til verden: “Gjengivelsen av fylden av Jesu Kristi evangelium.”

Under møtet søndag formiddag under den 190. årlige generalkonferansen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, fremla president Russell M. Nelson en erklæring til ære for 200-års jubileet for Joseph Smiths første syn.

Møtet søndag formiddag vil omfatte verdensomspennende høytidelig forsamling med Hosianna-rop

Opprinnelig artikkel

Budskap til Europas ledere, borgere og velvillige mennesker

Vi opplever utfordrende tider. Covid-19-pandemien har forstyrret rutinene for oss personlig, i familien, for vårt arbeid og i kirken. Tusener av mennesker har mistet livet, og vi føler med og ber for familiene som har blitt påvirket.

Oppdatering: Samlinger av Kirkens medlemmer er midlertidig suspendert over hele verden

COVID-19s virkning på opplæringssentre for misjonærer

Generalkonferansen i april 2020

Kjære brødre og søstre

Store sammenkomster av Kirkens medlemmer

Kjære brødre og søstre