Pressemeldinger

Ny inspirerende sang som innbyr alle: “Hør Ham”

Gud taler også i dag. Dette budskapet er formidlet i en ny sang fra tyske låtskriver Daniel Kopischke, og gjenlyder i en årelang feiring av en himmelsk tilkjennegivelse, aktet hellig av medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. En musikkvideo av “Hør ham!” ble nettopp utgitt på sosiale medier.

Profeten gir et budskap om takknemlighetens helbredende kraft

Et spesielt budskap om håp og helbredelse fra profeten kommer på video den 20. november

Russell M. Nelson, profet og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vil dele et spesielt budskap med verden på video den 20. november 2020, kl 19:00 lokal tid.

Søster Eubank drøfter troens rolle under katastrofer på G20 Interfaith Forum

“Latter-day Saint Charities (LDSC) organiserte den største responsen i sin 35-årige historie på covid-19 og den tilhørende matkrisen,” sa søster Sharon Eubank, president for den humanitære delen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige under avslutningsmøtet for gruppen på 20 (G20) Interfaith Forum, som ble arrangert av...

Ved G20 Interfaith Forum, reflekterer eldste Bednar over religionens rollen under covid-19 krisen

Apostel taler om de store mulighetene til samarbeid mellom verdslige og hellige institusjoner under den virtuelle samlingen, arrangert av Saudi-Arabia

Forny forpliktelsen til Kristus i en tid med verdensomspennende uro, oppfordrer president Nelson på generalkonferansen

Unge voksne fra Finland og Italia vil bli vist i overføring til tusener over hele Europa

Europas neste ‘Rise and Reach’ Facebook Live arrangement den 28. august kl. 19:00 CEST (18.00 i Storbritannia), presentert av unge voksne fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vil fokusere på unge europeere som utgjør en forskjell i sitt lokalsamfunn. Det vil inneholde lokale rapporter, spørsmål og svar, musikk og...

Pandemi er ingen hindring for unge studenter i evangeliet

Over hele verden bringer Seminar ungdom nærmere Jesus Kristus. Seminar refererer til programmer for religionsundervisning for ungdom mellom 14-18 år i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Med begrensningene rundt covid-19 har hundretusener av ungdom over hele verden måttet tilpasse seg hvordan de deltar i Seminar. Det...

Eliza R. Snow Discourses Publisert på Internett

En siste dagers hellig pioner og leder for Hjelpeforeningens organisasjon i det amerikanske vesten

Maskerte smil i Albania

5400 hansker, 4300 ansiktsmasker til klinisk bruk og 70 ansiktsskjold til bruk i konkrete medisinske tilfeller gir det medisinske teamet beskyttelse og bringer frem smilet. 30 helsearbeidere som leger, sykepleiere og personell i førstelinje fikk en nødforsyning med personlig beskyttelsesutstyr 15. mai 2020.