Pressemeldinger

Undervisning på Frelserens måte, sending med eldste Dieter F. Uchtdorf

Verdensomspennende andakt for unge voksne med president Russell M. Nelson og søster Wendy W. Nelson

Initiativ til undervisning av legfolk i Europa om hvordan de kan hjelpe andre under en krisesituasjon

Kirkens program støtter helbredelse fra seksuelle overgrep

Eldste Uchtdorf forteller ukrainske flyktninger i Polen at Gud er med dem

Hellige, bind 3, forteller historier til siste dagers hellige rundt om i verden

Det etterlengtede tredje bindet av Hellige: Historien om Jesu Kristi Kirke i de siste dager ble utgitt i dag på 14 språk til et verdensomspennende publikum. Denne nyeste boken, Boldly, Nobly og Independent [Djervt, edelt og uavhengig], forteller historien til siste dagers hellige fra 1893 til 1955 – herunder byggingen av det...

Over hele Europa bidrar siste dagers hellige i humanitærarbeidet

Siste dagers hellige i Europa mottar velsignelser ved å velsigne andre

Siste dagers hellige ledere viser til personlig fred midt i global uro

Verdensomspennende ledere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige understreket veien til personlig fred gjennom Jesus Kristus til tross for ødeleggelsene som følger av krig og konflikt, under trossamfunnets halvårlige generalkonferanse (lørdag 2. og søndag 3. april 2022).

Generalkonferansen: Budskap om fred og håp gjennom Jesus Kristus

En generalkonferanse for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige vil bli sendt direkte til publikum over hele verden lørdag og søndag 2. og 3. april 2022.