Pressemeldinger

Profeten introduserer en ny erklæring til verden: “Gjengivelsen av fylden av Jesu Kristi evangelium.”

Under møtet søndag formiddag under den 190. årlige generalkonferansen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, fremla president Russell M. Nelson en erklæring til ære for 200-års jubileet for Joseph Smiths første syn.

Møtet søndag formiddag vil omfatte verdensomspennende høytidelig forsamling med Hosianna-rop

Opprinnelig artikkel

Budskap til Europas ledere, borgere og velvillige mennesker

Vi opplever utfordrende tider. Covid-19-pandemien har forstyrret rutinene for oss personlig, i familien, for vårt arbeid og i kirken. Tusener av mennesker har mistet livet, og vi føler med og ber for familiene som har blitt påvirket.

Oppdatering: Samlinger av Kirkens medlemmer er midlertidig suspendert over hele verden

COVID-19s virkning på opplæringssentre for misjonærer

Generalkonferansen i april 2020

Kjære brødre og søstre

Store sammenkomster av Kirkens medlemmer

Kjære brødre og søstre

Hvordan samarbeider verdens religiøse ledere?

Det er nesten 180 år siden Joseph Smith skisserte et ideal for toleranse som i ettertid fortoner seg som svært moderne. “Jeg er frimodig nok til å si for himmelen at jeg er like rede til å dø for å forsvare de rettigheter en presbyterianer, en baptist eller et godt menneske fra et hvilket som helst trossamfunn har.”  

Verdensomspennende innsats for å være “Lys for verden” gir bidrag til veldedighetsorganisasjoner

Givermaskiner på 10 steder

Det første presidentskap uttaler seg om flyktninger