Emne

Stilretningslinjer – Kirkens navn

Kirkens offisielle navn er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Det fullstendige navnet ble gitt gjennom åpenbaring fra Gud til Joseph Smith i 1838.

  • I første henvisning er Kirkens fulle navn å foretrekke: “Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.”
  • Når en forkortet henvisning er nødvendig, er betegnelsene “Kirken” eller “Jesu Kristi Kirke” å foretrekke. Den “gjenopprettede Jesu Kristi Kirke” er også korrekt og å foretrekke.
  • Selv om betegnelsen “mormonkirken” lenge har vært offentlig anvendt på Kirken som et kallenavn, er det ikke en godkjent tittel, og Kirken fraråder å bruke den. Derfor, vennligst unngå bruk av forkortelsen “SDH” eller kallenavnet “Mormon” som erstatning for Kirkens navn, slik som “Mormonkirken”, “SDH-Kirken”, eller “Kirken av Siste Dagers Hellige”.
  • Når man henviser til Kirkens medlemmer, er betegnelsene “medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige” eller “Siste Dagers Hellige” å foretrekke. Vi ber om at ordet “Mormonere” ikke brukes.
  • “Mormon” blir riktig brukt i egennavn som Mormons bok, eller når den brukes som et adjektiv i historiske uttrykk som “mormonpionerer”.
  • Ordet “Mormonisme” er feil og skulle ikke brukes. For å beskrive kombinasjonen av lære, kultur og livstil som er unik for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, er benevnelsen “Jesu Kristi gjengitte evangelium” korrekt og å foretrekke.
  • Ved henvisning til personer eller organisasjoner som praktiserer polygami, skulle det bli sagt at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ikke er tilknyttet polygame grupper.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.