Emne

Stavspresident

En stavspresident er legleder for en stav, som er en geografisk inndeling som ligner på et bispedømme. En stavspresident er en mann som blir bedt om å ivareta denne stillingen på frivillig basis. Han fører tilsyn med Kirkens programmer i et definert geografisk område som består av individuelle forsamlinger kalt menigheter, og er ansvarlig for å hjelpe stavens medlemmer med deres anstrengelser for å følge Jesus Kristus. Han fører også tilsyn med biskopenes eller menighetsledernes aktivitet, og gir råd etter behov.

En stavspresident blir assistert av to rådgivere og en gruppe på 12 menn som kalles et høyråd. Disse lederne har en betydelig grad av lokalt selvstyre og kan ta beslutninger som angår medlemmene i deres stav. En stavspresident virker som regel i ca ni år.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.