Emne

Stav

Forsamlingene i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er organisert geografisk, og medlemmer deltar på gudstjenester i nærheten av sitt hjem. Hvert medlem tilhører en stav, som ligner på et bispedømme. Lederen av en stav kalles stavspresident.

Ordet stav er hentet fra Det gamle testamentes billedspråk, der “teltet”, eller kirken, holdes oppe av teltplugger (staver) (se Jesaja 54:2).

Hver stav består av flere mindre forsamlinger kalt menigheter eller grener. Det er vanligvis 5 til 12 menigheter og grener i en stav. I områder hvor Kirken er ny, er medlemmene organisert i distrikter istedenfor staver.

Den betydelige tid og innsats som kreves for å administrere en stav og ivareta medlemmenes behov, står medlemmene selv for. De fleste medlemmer blir bedt av lokale ledere om å bidra i bestemte funksjoner. Det kan være lokale administrative, undervisnings- eller tjenesteorienterte stillinger. Disse ansvarsoppgavene endres jevnlig, i henhold til menighetens behov.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.