Emne

Standardverkene

Kirken regner fire bøker med hellig skrift som Guds ord. Bøkene er Bibelen, Mormons bok, Lære og pakter og Den kostelige perle.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.