Emne

Stamcelleforskning

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har ikke tatt stilling til bruken av stamceller fra fostre til forskningsformål. Det at man ikke har tatt stilling skulle hverken tolkes som støtte for eller motstand mot noen annen uttalelse som er gjort av medlemmer av Kirken, enten de er for eller imot stamcelleforskning.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.