Lederbiografi

Eldste Neil L. Andersen


Eldste Neil Linden Andersen ble kalt som apostel i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 4. april 2009.


Eldste Andersen var seniormedlem av De syttis presidentskap før han ble kalt til De tolv apostlers quorum. Han ble utnevnt til medlem av De syttis første quorum i april 1993, i en alder av 41. Han ledet tidligere Kirkens arbeid i det sydlige Brasil og førte tilsyn med Kirken i Vest-Europa, igjen som medlem av et områdepresidentskap. Han har også ført tilsyn med Kirkens arbeid i Mexico og Sentral-Amerika. I tillegg har han først tilsyn med Kirkens audiovisuelle produksjoner, herunder innspillingen av filmen Testamentene til én hjord og én hyrde. Han ledet også byggingen av kringkastingsfasilitetene i Konferansesenteret som administrerende direktør for Kirkens audiovisuelle avdeling. Han snakker fransk, portugisisk og spansk i tillegg sitt morsmål engelsk.

Før han ble kalt som generalautoritet var eldste Andersen president for Frankrike Bordeaux misjon og president for Tampa Florida stav.

Eldste Andersen ble født i Logan, Utah, og vokste opp i Pocatello, Idaho.

Han studerte ved Brigham Young University, hvor han var Hinckley-stipendiat, og tok senere en mastergrad i bedriftsledelse ved Harvard University. Etter fullført utdannelse slo han seg ned i Tampa, Florida, hvor han hadde lederstillinger innen reklame, eiendomsutvikling og helsevesen.

Eldste Andersen og hans hustru Kathy Williams Andersen har fire barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.