Lederbiografi

Eldste D. Todd Christofferson

Eldste D. Todd Christofferson ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 5. april 2008. Da han ble kalt, var han medlem av De syttis presidentskap.

I De syttis presidentskap hadde eldste Christofferson tilsynsansvar for områdene Nord-Amerika vest, nordvest og sydvest. Han virket dessuten som direktør for Kirkens avdeling for slektshistorie og Kirkens historie. Tidligere var han president for området Mexico syd, og bodde i Mexico City.

Før han ble kalt som generalautoritet på heltid, var eldste Christofferson juridisk rådgiver for NationsBank Corporation (nå Bank of America) i Charlotte, Nord-Carolina. Før dette var han nestleder og juridisk rådgiver for Commerce Union Bank of Tennessee i Nashville, hvor han også var aktiv innen offentlig administrasjon og i flerkirkelige organisasjoner. Fra 1975 til 1980 praktiserte eldste Christofferson juss i Washington, D.C., etter å ha vært advokatsekretær for tingrettsdommer John J. Sirica (1972-74).

Han ble født i Pleasant Grove, Utah, gikk på high school i New Jersey og tok bachelorgrad ved Brigham Young University, hvor han var Edwin S. Hinckley-stipendiat, og tok senere embetseksamen i juss ved Duke University.

I Kirken har han blant annet vært regionalrepresentant, stavspresident og biskop. Som ung mann var han misjonær i Argentina.

Eldste Christofferson og hans hustru Katherine Jacob Christofferson har fem barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.