Lederbiografi

President Henry B. Eyring

President Henry B. Eyring ble oppholdt og beskikket som annenrådgiver i Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige søndag den 14. januar 2018. Forut for dette virket han som president Thomas S. Monsons rådgiver fra 2008 til 2018, og til president Gordon B. Hinckley fra 2007 til 2008. Han ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum den 1. april 1995. Han har vært generalautoritet siden 3. oktober 1984.

President Eyring hadde også vært førsterådgiver i Det presiderende biskopsråd fra april 1985 til september 1992, og Kirkens skolesjef fra september 1980 til april 1985 og igjen fra september 1992 til januar 2005.

President Eyring var president for Ricks College i Rexburg, Idaho, fra 1971 til 1977. Han var fakultetsmedlem ved Graduate School of Business ved Stanford University fra 1962 til 1971.

Han har en bachelorgrad i realfag fra University of Utah og mastergrad og doktorgrad i bedriftsledelse fra Harvard University.

Han ble født i Princeton, New Jersey, 31. mai 1933, og har virket i Kirken som regionalrepresentant, medlem av Søndagsskolens generalutvalg og biskop.

President Eyring er gift med Kathleen, født Johnson. De har fire sønner og to døtre.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.