Lederbiografi

Eldste Quentin L. Cook

Eldste Quentin L. Cook ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 6. oktober 2007. Han ble kalt som generalautoritet i april 1996, og virket i De syttis annet og første quorum og De syttis presidentskap.

Som sytti virket han i presidentskapet for området Filippinene, som president for områdene Stillehavsøyene og Nord-Amerika nordvest og som administrerende direktør i Misjonæravdelingen.

Da han ble kalt som generalautoritet i Kirken, var han nestformann i Sutter Health System. Han var tidligere administrerende direktør i California Healthcare System. Før dette var han forretningsadvokat og ledende partner i et advokatfirma med virksomhet San Francisco-området. Han har vært styremedlem i flere selskaper og veldedige organisasjoner.

Han har virket i Kirken som biskop, stavspresident og rådgiver i San Francisco California stav, samt som regionalrepresentant og områdeautoritet i området Nord-Amerika vest. Som ung mann var han misjonær i Den britiske misjon.

Han kommer fra Logan, Utah, og har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Utah State University og en doktorgrad i rettsvitenskap fra Stanford University.

Han giftet seg med Mary Gaddie 30. november 1962. De har tre barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.