Lederbiografi

Eldste Gerrit W. Gong

     

Eldste Gerrit W. Gong ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 31. mars 2018. Han virket som generalautoritet sytti fra 3. april 2010 frem til han ble kalt til De tolv. Han ble oppholdt som medlem av De syttis presidentskap 6. oktober 2015. Fra 2011 til 2015 var eldste Gong medlem av presidentskapet for området Asia med hovedsete i Hong Kong, og var områdepresident da han avsluttet denne tjenesten.

Eldste Gong tok en bachelorgrad i Asiatiske studier og allmenne fag ved Brigham Young University i 1977. I 1979 tok han en mastergrad i filosofi, og i 1981 en doktorgrad i internasjonale relasjoner ved Oxford University, der han var Rhodes-stipendiat. I 1985 var eldste Gong spesialassistent for viseutenriksministeren i det amerikanske Utenriksdepartementet, og i 1987 arbeidet han som spesialassistent for USAs ambassadør i Beijing i Kina. Fra 1989 tjenestegjorde han i flere stillinger ved Center for Strategic and International Studies i Washington, D.C. Han var rektors assistent med ansvar for planlegging og evaluering ved Brigham Young University, frem til april 2010.

Eldste Gong har virket i mange kall i Kirken, blant annet som heltidsmisjonær i Taiwan Taipei misjon, høyrådsmedlem, høyprestenes gruppeleder, Søndagsskolens president i staven, Seminar-lærer, biskop, stavens misjonspresident, stavspresident og områdesytti.

Gerrit W. Gong ble født i Redwood City i California 23. desember 1953. Han giftet seg med Susan Lindsay i januar 1980. De har fire barn og tre barnebarn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.