Lederbiografi

Eldste Dallin H. Oaks

President Dallin H. Oaks ble oppholdt og beskikket som førsterådgiver i Det første presidentskap og president i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, søndag den 14. januar 2018. Han ble oppholdt som medlem av De tolv apostlers quorum den 3. mai 1984.

Han kommer fra Provo, Utah (født i 1932). Han og hans avdøde hustru, June Dixon Oaks, har 6 barn. Hun døde 21. juli 1998. 25. august 2000 giftet han seg med Kristen M. McMain i Salt Lake tempel.

Eldste Oaks studerte ved Brigham Young University (1954) og University of Chicago Law School (1957). Han har praktisert og undervist i juss i Chicago. Han var president for Brigham Young University fra 1971 til 1980 og høyesterettsdommer i Utah fra 1980 til han i 1984 gikk av for å ta imot sitt kall som apostel.

Han har vært funksjonær eller styremedlem i mange organisasjoner innen næringsliv, undevisning og veldedighet. Han har forfattet eller medforfattet mange bøker og artikler om religiøse og juridiske emner.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.