Lederbiografi

Eldste Gary E. Stevenson

   

Eldste Gary E. Stevenson ble kalt som apostel i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 3. oktober 2015.

Da han ble kalt, hadde eldste Stevenson vært Kirkens presiderende biskop siden mars 2012, og tidligere virket i De syttis første quorum, som han ble kalt til i 2008.

Eldste Stevenson sier han har tilbragt mye av sitt liv med å iaktta det viktige arbeidet biskoper utfører over hele verden. Han sier at hans far var “biskop i min ungdom, og hans tjeneste gjorde dypt inntrykk på meg”.

Ved mange anledninger pleide eldste Stevensons far å invitere ham med på besøk til en av de mer enn 30 enkene som tilhørte menigheten deres. Av sin far lærte biskop Stevenson om Kristus-lignende tjeneste og omsorg for de trengende. Disse lærdommene, sier han, kom godt med i hans kall som Kirkens presiderende biskop.

“Kirkens biskoper er virkelig mine helter,” sier han. “Hver eneste dag øver de stor innflytelse på Kirkens medlemmer, spesielt barn og unge menn og unge kvinner.”

Eldste Stevenson ble født 6. august 1955, sønn av Evan N. og Vera Jean Stevenson, og vokste opp i Utahs Cache Valley, i en familie med pionerrøtter. Som ung mann ble han kalt på misjon til Japan. Dette oppdraget innpodet i eldste Stevenson en dobbel kjærlighet: til Asia, og til å spre evangeliet som har preget ham siden.

Etter at han kom hjem fra sin misjon, begynte han ved Utah State University. Det var der han møtte (og umiddelbart ble betatt av) Lesa Jean Higley. De to giftet seg i Idaho Falls tempel i april 1979. Bror og søster Stevenson har fire sønner. Da han studerte ved Utah State University, mottok eldste Stevenson en universitetsgrad i bedriftsøkonomi. Han var senere med på å starte en bedrift som produserte treningsutstyr, og var også administrerende direktør for denne bedriften.

Han har virket i en rekke kall i Kirken, herunder som rådgiver i et stavspresidentskap, biskop og president for Japan Nagoya misjon (2004-07). Han ble kalt som generalautoritet-sytti i 2008, og var rådgiver og president for området Asia nord.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.