Lederbiografi

Eldste Dale G. Renlund

     

Eldste Dale G. Renlund ble kalt som apostel i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 3. oktober 2015.

Eldste Renlund hadde vært generalautoritet-sytti siden april 2009 før han ble kalt til De tolv apostlers quorum. Han var tidligere medlem av presidentskapet for området Afrika sydøst.

Etter å ha mottatt bachelor- og doktorgrad ved University of Utah, fikk eldste Renlund ytterligere medisinsk opplæring og forskningsopplæring ved Johns Hopkins sykehus. Han har vært professor i medisin ved University of Utah og medisinsk leder for hjertetransplantasjonsprogrammet i organisasjonen Utah Transplantation Affiliated Hospitals (UTAH).

Eldste Renlund har hatt mange kall i Kirken, blant annet som heltidsmisjonær i Sverige, stavspresident, biskop og områdesytti.

Eldste Renlund ble født i Salt Lake City, Utah i november 1952. Han giftet seg med Ruth Lybbert i 1977. De har én datter.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.