Lederbiografi

Eldste Jeffrey R. Holland

Eldste Jeffrey R. Holland ble ordinert som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 23. juni 1994. Da han mottok dette kallet, var han medlem av De syttis første quorum, som han ble kalt til 1. april 1989.

Fra 1980 og til han ble kalt som generalautoritet i 1989, var Jeffrey R. Holland den niende president for Brigham Young University i Provo, Utah. Han er tidligere skolesjef i Kirkens skoleverk og dekanus ved College of Religious Education ved BYU.

Han var studentleder og aktiv idrettsutøver ved Dixie High School og Dixie College i sin hjemby St. George, Utah, og tok senere sin bachelor- og mastergrad i engelsk og religionsundervisning ved Brigham Young University. Han har dessuten mastergrad og doktorgrad i filosofi og amerikansk samfunnsfag ved Yale University.

Eldste Holland arbeidet med utdanning før han ble kalt til heltidstjeneste i Kirken. Han var president for American Association of Presidents of Independent Colleges and Universities (AAPICU), satt i styret for National Association of Independent Colleges and Universities (NAICU) og var medlem av National Collegiate Athletic Association’s (NCAA) Presidents Commission. For sitt arbeid for å forbedre forståelsen mellom kristne og jøder, mottok han prisen “Torch of Liberty” fra antirasismeorganisasjonen Anti-Defamation League of B’Nai B’rith. Han har sittet i ledende styrer i en rekke offentlige og forretningsrelaterte virksomheter, og han har mottatt prisen “Distinguished Eagle Scout” fra speiderorganisasjonen Boy Scouts of America. Han har skrevet åtte bøker, en av dem sammen med sin hustru Patricia.

Eldste Holland ble født 3. desember 1940, sønn av Frank D. og Alice Bentley Holland. I 1963 giftet han seg med Patricia Terry. De har tre barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.