Lederbiografi

Eldste David A. Bednar

David A. Bednar ble ordinert og beskikket som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige den 7. oktober 2004. Før han ble kalt til De tolvs quorum, virket eldste Bednar som områdesytti, områdeautoritet-sytti, regionalrepresentant, to ganger som stavspresident, og som biskop.

Eldste Bednar ble født i Oakland, California 15. juni 1952. Han utførte en heltidsmisjon i Syd-Tyskland og studerte så ved Brigham Young University, hvor han tok en bachelorgrad og en mastergrad. Han tok også en doktorgrad i organisasjonsadferd ved Purdue University.

Etter fullført utdannelse underviste eldste Bednar i bedriftsledelse ved Texas Tech University og University of Arkansas. Han virket deretter som president for Brigham Young University–Idaho (tidligere Ricks College) fra 1997-2004.

Eldste Bednar ble viet til Susan Kae Robinson i Salt Lake tempel 20. mars 1975, og de har tre sønner.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.