Lederbiografi

Eldste M. Russell Ballard

Fungerende president M. Russell Ballard har virket som medlem av De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige siden 6. oktober 1985, reist over hele jorden for å undervise Kirkens medlemmer og lede den daglige virksomheten i den verdensomspennende Kirken. Den 14. januar 2018 ble han oppholdt og beskikket som fungerende president i De tolv apostlers quorum.

 [NO TRANSLATION]

Han ble født i Salt Lake City, Utah, 8. oktober 1928, sønn av Melvin R og Geraldine Smith Ballard. Han studerte ved University of Utah.

Som ung mann reiste han på misjon til England, hvor han var rådgiver i misjonspresidentskapet. Han har også vært biskop to ganger.

I 1974 ble han kalt som president for Canada Toronto misjon, der han virket da han ble kalt til De syttis første quorum i april 1976. Som medlem av De sytti, førte han tilsyn med og lærte opp ledere i sine tildelte geografiske regioner. Han virket senere som medlem av De syttis presidentskap fra 1980 til oktober 1985, hvor han førte tilsyn med De syttis quorumer. Mye av hans tjenestegjerning har fokusert på misjonærarbeid.

Før han ble kalt som leder i Kirken på heltid, hadde eldste Ballard eierinteresser i bil-, eiendoms- og investeringsfirmaer. Han har virket i mange komiteer og styrer både i Kirken og innen offentlig administrasjon.

Han ble viet til Barbara Bowen i Salt Lake tempel 28. august 1951. De har to sønner og fem døtre.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.