Lederbiografi

Eldste Scott D. Whiting

<p>Eldste Scott D. Whiting</p>
Eldste Scott D. Whiting2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Tjeneste i Kirken

Eldste Scott D. Whiting ble oppholdt som generalautoritetsytti i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 31. mars 2012. Da han ble kalt, hadde han vært medlem av det femte quorum av De sytti i området Nord-Amerika vest. Han har virket som president for området Asia nord og virker for tiden i områdepresidentskapet for Europa nord.

Eldste Whiting har virket i en rekke kall i Kirken, blant annet som heltidsmisjonær i Japan Tokyo nord misjon, eldstenes quorumspresident, biskop, Unge menns president i staven, høyrådsmedlem, stavspresident og områdesytti.

Yrkeskarriere

Eldste Whiting tok en bachelorgrad i japansk og en doktorgrad i juss. Han arbeidet som advokat og leder i forskjellige eiendomsinvesteringsselskaper lokalisert på Hawaii. Eldste Whiting har vært aktiv i samfunnsanliggender, og har vært medlem av styret i både Aloha Councils og Far East Councils i Boy Scouts of America og som formann for LDS-BSA Relations Committee på Hawaii og i Det fjerne østen. Han har også vært medlem av Brigham Young University–Hawaii School of Business rådgivende styre og styret for Hawaii Reserves, Inc.

Personlig liv

Scott Duane Whiting ble født i Salt Lake City, Utah, 1. april 1961. Han giftet seg med Jeri Olson i april 1984. De har fem barn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.