Lederbiografi

Eldste Ronald A. Rasband

   

Eldste Ronald A. Rasband ble kalt som apostel i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 3. oktober 2015.

Eldste Rasband var seniorpresident i De syttis presidentskap da han ble kalt til De tolv.

Eldste Rasband ble kalt som seniorpresident i De syttis presidentskap 4. april 2009. Han hadde da vært medlem av De syttis presidentskap siden 2005. Han ble kalt som generalautoritet-sytti i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 1. april 2000. Han har vært rådgiver i presidentskapet for området Europa sentralt, president for området Utah Salt Lake City og leder for Tempelavdelingen. Han har også ført tilsyn med områdene Nord-Amerika vest og nordvest, og tre områder i Utah som medlem av De syttis presidentskap.

Eldste Rasband studerte ved University of Utah. I 1995 tildelte Utah Valley University ham en æresdoktorgrad i forretningsvirksomhet og handel. I 1976 begynte han i Huntsman Container Company som selger, og i 1987 fikk han stillingen som daglig leder i Huntsman Chemical Corporation.

Da han forlot Huntsman Chemical Corporation i 1996 for å virke som misjonspresident i New York, var han også styremedlem.

Eldste Rasband har hatt en rekke kall i Kirken, blant annet som heltidsmisjonær i Øststatene misjon (1970-1972), misjonærguide på Temple Square, biskop og medlem av komiteen for Kirkens 150-årsmarkering. Han presiderte over New York, New York nord misjon fra 1996 til 1999.

Eldste Rasband ble født i Salt Lake City i Utah i 1951. Han giftet seg med Melanie Twitchell i 1973. De har fem barn og toogtyve barnebarn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.