Lederskap og organisasjon

Presidentskapet for området Europa

Administrasjonen av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Europa-området blir overvåket av en områdepresident og to rådgivere, som vanligvis er medlemmer av De syttis quorum og bor i sine tildelte områder. Disse lederne tjener i sine posisjoner under ledelse av Det første presidentskap.

Det første presidentskap

Det første presidentskap er Kirkens høyeste ledende organ. Dets medlemmer er spesielle vitner om Jesu Kristi navn, kalt til å undervise og vitne om ham over hele verden.

De tolv apostlers quorum

De tolv apostlers quorum er det nest høyeste presiderende organ i ledelsen av Kirken. Dets medlemmer reiser over hele verden som spesielle vitner om Kristi navn, og tjenestegjør under ledelse av Det første presidentskap.