Emne

Generalautoritet

En betegnelse på enhver overordnet leder i Kirken. Det første presidentskap, De tolv apostlers quorum, De syttis første og annet quorum og Det presiderende biskopsråd er alle kjent som generalautoriteter.

Se også Lederskap og organisasjon

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.