Emne

Kirkens organisasjonsstruktur

Hovedkvarteret

Kirken ledes av 15 apostler. Den apostel som har lengst ansiennitet, er Kirkens president, og han velger to andre apostler som rådgivere. Disse tre fungerer som Det første presidentskap, hvilket er Kirkens høyeste ledende organ. Tolv andre danner De tolvs quorum – Kirkens nest høyeste ledende organ. Sammen fører Det første presidentskap og De tolv tilsyn med hele Kirken. Kirkens medlemmer sporer sin organisasjonsstruktur tilbake til Det gamle testamente.

Alle apostlene regnes av Kirkens medlemmer som “spesielle vitner” om Jesus Kristus over hele verden. De reiser ofte, taler og oppmuntrer store forsamlinger av medlemmer og interesserte ikke-medlemmer, og møter lokale ledere.

Ledere kalt syttier – et annet embede i Det nye testamente – assisterer De tolv apostler og virker på forskjellige steder over hele verden. Det er for tiden åtte quorum av syttier. Hvert quorum kan ha opptil 70 medlemmer. Noen syttier har administrative stillinger ved Kirkens hovedkvarter, men de fleste bor og arbeider i et bestemt geografisk område av Kirken.

Se også: “Hvordan Kirkens president velges.”

Lokale forsamlinger

En forsamlingsleder har tittelen biskop. Hans administrative “sogn” kalles en menighet.

En gruppe menigheter danner en stav, og lederen for en stav er en stavspresident. “Stav” er ikke en benevnelse som finnes i Det nye testamente, men kommer av teltene som ble brukt i Det gamle testamente, og får en billedlig betydning ved at “teltet”, eller kirken, holdes oppe av staver.

Stavspresidenter og biskoper er de ledere som de fleste medlemmer i Kirken ser mest til. Disse lederne mottar ingen lønn for sitt arbeid, og de har betydelig lokal selvråderett.

Den betydelige tid og innsats som kreves for å administrere en stav eller menighet og ivareta medlemmenes behov, står medlemmene selv for. De fleste medlemmer blir bedt av lokale ledere om å bidra i bestemte funksjoner. Det kan være lokale administrative, undervisnings- eller tjenesteorienterte stillinger. Disse ansvarsoppgavene går på omgang. Biskoper virker vanligvis i cirka fem år og stavspresidenter i cirka ni.

Støtteorganisasjoner

 

Kirken har lokale hjelpeorganisasjoner kalt Hjelpeforeningen, Søndagsskolen, Unge menn, Unge kvinner og Primær.

Kirken driver et skoleverk, et velferdssystem og et misjonærprogram.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.