Emne

Genealogi

Genealogi er studiet av ens forfedre eller slektshistorie, en av verdens mest populære hobbyer. Folk av alle trosretninger og nasjonaliteter gleder seg over å finne ut hvor de kommer fra. For medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helligeer imidlertid det å lære om sin slektshistorie mer enn bare en tilfeldig syssel. Siste-dagers-hellige tror at familier kan være sammen etter dette livet. Derfor er det viktig å styrke relasjoner med alle familiemedlemmer, både de som er i live og de som er døde.

Siste-dagers-hellige tror at den evige sammenføyningen av familier er mulig gjennom hellige beseglingsseremonier som foregår i templene. Disse tempelritualene kan også utføres stedfortredende for de døde. For mormonene er derfor slektsforskning eller slektshistorie den essensielle forløper for tempelarbeid for de døde. De siste-dagers-hellige tror at de avdøde kan velge om de vil motta eller forkaste de ordinanser som er utført for dem.

Siden 1894 har Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige viet tid og ressurser til å samle og dele opptegnelser av genealogiske betydning. I samarbeid med offentlige arkiver, kirker og biblioteker har Kirken skapt verdens største samling av slektsopptegnelser, med informasjon om mer enn 3 milliarder avdøde mennesker. Dette arbeidet ble opprinnelig tilrettelagt gjennom Genealogical Society of Utah (Utah genealogiske forening) og nå gjennom FamilySearch, en ideell organisasjon som drives av Kirken.

FamilySearch gir tilgang til informasjon fra 100 land, inkludert fødsels-, vielses- og dødsopptegnelser, folketellinger, skifteattester og testamenter, eiendomsopptegnelser og mer. Disse opptegnelsene er gjort tilgjengelige for allmennheten uten kostnad gjennom nettstedet FamilySearch.org, det verdenskjente Slektshistorisk bibliotek i Salt Lake City og gjennom et nettverk av 4600 lokale slektshistoriske sentre i 126 land.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.