Emne

Frelsesplanen

  • For siste-dagers-hellige ses den jordiske tilværelse i sammenheng med et stort overblikk over historien, fra et førjordisk liv der alle menneskers ånder levde sammen med vår himmelske Fader, til et fremtidig liv i hans nærhet der fortsatt vekst, læring og utvikling vil finne sted.
  • Livet på jorden er å anse som en prøvetilstand der menn og kvinner blir satt på prøve – og hvor de får erfaringer som ikke kan oppnås noe annet sted.
  • Siste-dagers-hellige tror at vår himmelske Fader visste at menneskene ville gjøre feil, så han sørget for en Frelser, Jesus Kristus, som ville påta seg verdens synder. Mens noen av forsoningens gaver gis uten betingelser (et oppstandent legeme, udødelighet), forventes det at menn og kvinner omvender seg fra sine synder og streber etter å leve mer i harmoni med Kristi lære for å kunne fortsette å utvikle seg og nå sitt potensial i det neste liv.
  • For medlemmer av Kirken er fysisk død på jorden ikke en slutt, men begynnelsen på neste trinn i vår himmelske Faders plan for sine barn. Døden behøver heller ikke å være slutten på forholdet til våre kjære. Familier kan være sammen for evig – ikke bare i dette liv. Familiemedlemmer som tar imot Jesu Kristi forsoning og følger hans eksempel, kan være sammen for evig gjennom hellige ordinanser utført i Guds hellige templer.
  • Siste-dagers-hellig lære sier at etter oppstandelsen vil alle bli dømt og belønnet for det de har gjort i dette livet. De som er verdige til å vende tilbake til Guds og Kristi nærhet, blir “Guds arvinger og Kristi medarvinger” (Romerne 8:17) til alt som Faderen har. De vil vende tilbake for å bo sammen med sin himmelske Fader og sine familier.
  • De som velger å ikke følge vår himmelske Fader og Jesus Kristus, vil bli belønnet i forhold til det de har gjort i dette liv, men de vil ikke få nyte herligheten av å bo i Guds nærhet.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.