Emne

Generalkonferanse

To ganger i året samles medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fra hele verden i Salt Lake City til generalkonferanse. Seks møter holdes hver vår og høst for at alle medlemmer skal motta undervisning fra Kirkens ledere. Møtene blir også overført til hele verden på flere språk. Når de ikke møtes til konferanse, deltar Kirkens medlemmer på ukentlige møter i sine lokale forsamlinger på søndagene. 

Generalkonferansen

Vårens møter kalles årlige konferanser, og de som holdes om høsten, kalles halvårlige. Det første møtet av hver generalkonferanse er kvinnenes fellesmøte, som finner sted på lørdag kveld uken før de andre fem konferansemøtene holdes den første helgen i april og oktober. Kvinnenes fellesmøte er for kvinner, unge kvinner og jenter i Kirken, fra 8 år og oppover. I april og oktober er de to timer lange møtene på lørdag formiddag, lørdag ettermiddag, søndag formiddag og søndag ettermiddag åpne for alle. Et møte lørdag kveld er tilrettelagt for siste-dagers-hellig menn og unge menn som har prestedømmet.

Siste-dagers-hellige reiser fra hele verden for å delta på generalkonferansene, som finner sted i det 21 000 sitteplasser store Konferansesenteret i Salt Lake City, Utah. Gratisbilletter deles ut for hvert møte, med standby-køer for dem som mangler billett. Ekstra-fasiliteter i nærheten av Temple Square har plass til dem som ikke får plass i konferansesenteret. Ettersom det store flertall av Kirkens 15 millioner medlemmer ikke kan være fysisk tilstede på generalkonferansen, blir møtene overført via satellitt på mer enn 90 språk til over 7400 kirkebygg i 102 land. I tillegg strømmer Kirken møtene direkte på nettstedet LDS.org, generalkonferansens YouTube-kanal og Mormon Channel. Medlemmene kan også se konferansen på TV gjennom den Salt Lake City-baserte kanalen KSL eller på BYUtv, som videresender til kabel- og andre digitale kanaler.

Under konferansen taler Kirkens ledere om en rekke åndelige emner. De taler til siste-dagers-hellige, representanter for myndighetene, trossamfunn og samfunnsorganisasjoner, samt andre konferansegjester. Kirkens øverste leder, president Thomas S. Monson, og hans rådgivere i Det første presidentskap, Kirkens ledende organ, er blant talerne. Medlemmene av De tolv apostlers quorum og andre ledere taler også. Talene handler som regel om prinsipper i evangeliet eller tar opp viktige tidsaktuelle problemstillinger, og talerne oppmuntrer enkeltpersoner og familier i deres anstrengelser for å følge Jesus KristusEtter konferansen blir talene publisert på nettstedet LDS.org og gjengitt i Kirkens tidsskrifter Ensign og Liahona slik at medlemmene kan lese og studere dem. Tabernakelkoret, organister, andre av Kirkens kor og forsamlingen står for sang og musikk på konferansemøtene. Musikken understreker temaer i evangeliet.

Kirkens ledere har gjennomført generalkonferanser siden 1830, da Kirken ble organisert av Joseph Smith. Rundt 30 døpte medlemmer deltok på den første konferansen sammen med andre som var interessert i Kirken. I dag simultantolkes konferansene til mer enn 90 språk, fra albansk til yapesisk, for å betjene en stor og voksende internasjonal medlemsmasse. Amerikansk tegnspråk-tolkning og teksting er også tilgjengelig.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.