Emne

Gjenopprettelsen

Gjenopprettelsen av oldtidens kirke og gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium i de siste dager som åpenbart av Gud gjennom Joseph Smith og de profeter som har etterfulgt ham som Kirkens president. Begrepet “gjengitte evangelium” brukes for å understreke at det er gjengitt fra nytestamentlig tid.

Se også Joseph Smith og gjenopprettelsen

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.