Emne

Granite Mountain arkivhvelv

Verdens største samling av genealogiske opptegnelser befinner seg i et sikret hvelv som ligger i fjellet i nærheten av Salt Lake City, Utah. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige bygget Granite Mountain arkivhvelv i 1965 for å bevare og beskytte opptegnelser av betydning for Kirken, herunder en omfattende samling av slektshistorisk mikrofilm.

Av sikkerhetshensyn er det ingen offentlig tilgang til Granite Mountain arkivhvelv, men du kan klikke her for å se en videoomvisning.

Hvelvet verner mer enn 3,5 milliarder bilder på mikrofilm, mikrokort og digitale medier. Kirken er i ferd med å digitalisere mikrofilmene og gjøre de digitale opptegnelsene tilgjengelige gjennom nettstedet FamilySearch.org. Hvis du vil vite mer om denne prosessen, kan du ta en titt på denne videoen.

Bildene i Granite Mountain arkivhvelv samles inn gjennom avtaler med arkiver, biblioteker og kirker i mer enn 100 land. Kopier av disse opptegnelsene gis uten kostnad til den arkivansvarlige, og iblant ytterligere kopier for å erstatte opptegnelser som har gått tapt i en naturkatastrofe eller brann. Klikk her for å se historien om hvordan Kirken var i stand til å erstatte verdifulle genealogiske opptegnelser for stillehavsnasjonen Niue etter en voldsom syklon.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.