Emne

Gren

De fleste forsamlinger i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er organisert geografisk i menigheter, men i områder hvor det er færre medlemmer av Kirken, er siste-dagers-hellige organisert i grener. Leglederen for en gren kalles grenspresident. Grener er under oppsyn av en stav, en misjon eller et distrikt. Alle er velkommen til å besøke greners eller menigheters gudstjenester på søndager.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.