Emne

Personvernretningslinjer

PERSONVERNRETNINGSLINJER

MORMONNEWSROOM.ORG (Oppdatert 01.02.2012)

MORMONNEWSROOM.ORG er nyhetsmedia-nettstedet til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (“Kirken”).

Vern om dine personopplysninger er viktig for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og våre juridisk tilknyttede organisasjoner (i disse retningslinjene omtalt med samlebetegnelsene “Kirken”, “vi”, “oss” og lignende betegnelser). Disse personvernretningslinjene er ment å være en generell uttalelse som beskriver hvordan vi innhenter, bruker og behandler personopplysninger du oppgir på våre nettsteder eller Internett-applikasjoner (omtalt som “nettsteder”). Vi bestreber oss på å innhente, bruke og fremlegge personopplysninger på en måte som samsvarer med lovene i de landene der vi innhenter personopplysninger. Disse personvernretningslinjene gjelder for dette nettstedet som eies og drives av Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Corporation of the Presiding Bishop of The Church eller FamilySearch International (slik det er tydelig angitt på første side av nettstedet).

I utvalgte jurisdiksjoner kan tilknyttede enheter av kirken vedta egne personvernbestemmelser for å gjenspeile kravene i gjeldende lokale lover. Når en egen bestemmelse anses nødvendig, vil vi gi deg et ekstra varsel.

Du kan besøke de fleste av våre nettsteder uten å oppgi noen personopplysninger. Når vi ber om personopplysninger, overholder vi følgende personvernprinsipper om hvordan vi innhenter, bruker, framlegger, overfører og lagrer dine opplysninger.

Retningslinjer for personvern

1. Innhenting av opplysninger. Når du oppretter en LDS Account-konto direkte eller gjennom et FamilySearch-nettsted, registrerer en konto på et av våre nettsteder, legger til profilinformasjon eller gjør andre lignende handlinger, kan vi innhente eller motta fra deg eller dine medlemsopptegnelser (hvis relevant) opplysninger inkludert, men ikke begrenset til, navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, foto, kontakt- eller profilinnstillinger og Informasjon om kirkeenhet.

Vi kan også innhente informasjon som din Internett-enhet eller nettleser sender når du besøker ett av våre nettsteder, inkludert en Internett-protokolladresse.

2. Bruk av personopplysninger. Vi kan bruke personopplysningene du oppgir til (a) å kontakte deg, (b) oppfylle forespørsler fra deg, (c) søke frivillig tilbakemelding på nettstedets funksjoner eller innhold eller (d) bidra til å oppfylle vår misjon.

Vi kan også bruke dine personopplysninger til interne formål, herunder revisjon, dataanalyse, systemfeilsøking og forskning.

I tillegg kan vi bruke både personopplysninger du har oppgitt og den informasjonen nettleseren sender (se punkt 10 nedenfor), til å avsløre brukere som forsøker å påføre våre nettsteder skade, eller til å tilpasse brukernes opplevelser på våre nettsteder.    

Hvis dine opplysninger vil bli brukt til noe annet formål enn de som er beskrevet ovenfor, vil vi informere deg og innhente ditt samtykke, dersom det er lovpålagt.

Fra tid til annen kan vi også gjøre deg oppmerksom på alternativer for å velge å ikke bruke eller velge å bruke bestemte funksjoner.

3. Bruk av dine medlemsopplysninger. Hvis du er medlem av Kirken, kan dine generelle medlemsopplysninger (for eksempel navn, adresse og telefonnummer) og annen tilleggsinformasjon du kan velge å oppgi (for eksempel e-postadresse, foto og så videre), deles med Kirkens medlemmer i din menighet eller gren og stav eller distrikt for Kirkens interne formål etter samtykke fra deg, hvis samtykke er lovpålagt. Noen av opplysningene dine kan også være synlige i begrenset omfang på våre nettsteder, inkludert LDS.org. Du kan velge bort å dele informasjon, eller begrense den valgfrie informasjonen du deler, ved å endre dine profilinnstillinger på hvert enkelt nettsted.

I tillegg kan dine medlemsopplysninger, inkludert dine personlige kontaktopplysninger, deles med Kirkens ledere for Kirkens interne formål.

4. Innsendelse av innhold. På noen av våre nettsteder kan du legge inn ditt eget innhold og egne kommentarer i utvalgte områder. Noen av dine bidrag er ment å være private og ikke synlige for andre (for eksempel personlige notater på Internett, dagbokoppføringer eller lignende funksjoner). Imidlertid kan andre innsendelser av innhold være ment å være offentlig tilgjengelig og synlig for andre (for eksempel skriftlige vitnesbyrd eller kommentarer på nettet i utvalgte områder av våre nettsteder).

I tilfeller der innsendelse av innhold vil bli gjort offentlig tilgjengelig eller deles med andre tredjeparter, vil vi be om ditt uttrykkelige samtykke, enten på det tidspunkt du oppretter en egen profil (for eksempel  mormon.org eller familysearch.org) eller på det tidspunkt du laster opp innhold (for eksempel når du laster opp videoklipp eller genealogiopplysninger). Vi anbefaler at du opptrer varsomt når du oppgir innhold som er ment å være offentlig synlig, og at du unngår å legge ut informasjon som kan medføre skade eller fare for skade for deg selv eller andre.

Alle typer innsendelse av innhold som du gjør, vil bli lagret enten på våre systemer eller systemene til våre samarbeidspartnere eller tredjeparter (som definert i punkt 7A nedenfor). Selv om bransjenormer brukes til å beskytte dine innsendelser mot uautorisert tilgang, visning eller endring (som definert i punkt 8 nedenfor), kan vi ikke garantere fullstendig beskyttelse, og vi kan i noen tilfeller velge eller bli lovpålagt å oppgi slik informasjon til tredjeparter som beskrevet i punkt 7 i disse retningslinjene.

Selv om vi ikke er forpliktet til å overvåke dine innsendelser, forbeholder vi oss retten til å gjøre det etter eget skjønn. Vi forbeholder oss også retten til å blokkere eller fjerne innhold vi anser upassende, uanstendig, utuktig, vellystig, snuskete, voldelig, sjikanerende, ærekrenkende, injurierende, skadevoldende, ulovlig, truende eller på annen måte støtende, uansett om det var ment å være privat eller offentlig. Ettersom vi ikke gjennomgår alt innhold som formidles gjennom hver funksjon på hvert nettsted, kan vi ikke garantere at vi vil kunne ta forholdsregler i tilfelle du sender inn innhold som gir opplysninger om en person som er offer for skade eller misbruk, eller er i fare for å bli offer for skade eller misbruk.

Når vi blir oppmerksom på innhold som vi anser som støtende eller som kan sette i fare dine personlige eller konfidensielle opplysninger, eller en annen persons opplysninger, vil vi etter beste skjønn blokkere eller fjerne slikt innhold.  

5. Lagring. Vi lagrer innhentede personopplysninger og innsendelser i en rimelig tid for å oppfylle formålet med innhentelsen, og sletter dem deretter fra våre arkiver, med unntak av begrenset historisk profilinformasjon, allmenne slektsopptegnelser og medlemsopplysninger som beholdes som en del av en permanent genealogisk eller kirkehistorisk opptegnelse.

6. Tilgang. Vi forsøker å opprettholde korrekte personopplysninger og stoler på at du sørger for at dine personopplysninger er fullstendige og korrekte. Du kan kontrollere, korrigere eller fjerne dine personopplysninger gjennom din nettsted-spesifikke registrering, gjennom din profil eller gjennom din LDS Account-konto, der det er aktuelt.

Hvis du er medlem av Kirken, kan noen av dine personopplysninger bare oppdateres ved å gjøre endringer i ditt medlemskort. Slike endringer må gjøres ved å kontakte sekretæren i din kirkeenhet og be om å få endringen gjort. Hvis du opplever problemer med å endre eller oppdatere dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved å sende en e-post tilDataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Når vi mottar din e-postmelding, vil vi gjøre vårt beste for å gi deg et svar innen 30 dager. Hvis vi ikke kan oppfylle din anmodning innen 30 dager, eller ikke kan gi deg tilgang til de ønskede opplysningene, vil vi forklare hvorfor.

7. Deling og utlevering av opplysninger. Vi anser dine personopplysninger som konfidensielle, og selger dem ikke til noen. Vi deler ikke dine personopplysninger med andre parter, unntatt i følgende tilfeller (eller i andre tilfeller der vi uttrykkelig informerer deg og innhenter ditt samtykke):

A. Tredjepartsleverandører. Vi kan komme til å oppgi personopplysninger til tredjeparter, som de vil bruke til å utføre interne funksjoner på våre vegne (for eksempel betalingsbehandling, vedlikehold, sikkerhet, dataanalyse, servertjenester osv.). I slike tilfeller vil leverandørene være kontraktsmessig forpliktet til å beskytte personopplysninger mot ytterligere bruk (inkludert i markedsføringsøyemed) eller overføring i samsvar med disse personvernretningslinjene og bransjenormer.

B. Kirkens enheter. Vi kan overføre personopplysninger til enhver tilknyttet enhet av kirken, for å oppfylle Kirkens formål. Når det gjelder overføring av medlemsopplysninger fra EU, er vi avhengig av standard klausulavtaler mellom Kirkens enheter i samsvar med EU-krav. Ved elektronisk innsendelse av personopplysninger anser vi en persons innsendelse som en bekreftende handling som indikerer informert samtykke til behandling av data, samt informert samtykke til dataoverføring til USA, der dette er relevant, for de formål som de ble gitt for.

C. Juridiske krav. Vi kan få tilgang til og utlevere dine personopplysninger, innlegg, dagbokoppføringer, Internett-samtaler, personlige notater, innhold eller andre innsendelser til et nettsted dersom vi har grunn til å tro at dette kreves av en stevning eller annet rettslig eller administrativt pålegg eller på annen måte er lovpålagt. I tillegg kan vi utlevere dine personopplysninger og andre opplysninger hvor vi, i god tro, anser det hensiktsmessig eller nødvendig for å hindre brudd på andre avtaler, for å ta forholdsregler mot erstatningsansvar, for å beskytte nettstedets, en enkeltpersons eller allmennhetens rettigheter, eiendom eller sikkerhet, for å opprettholde og ivareta sikkerheten og integriteten til våre tjenester eller infrastruktur, for å beskytte oss selv og våre tjenester mot uredelig, krenkende eller ulovlig bruk, for å etterforske og forsvare oss mot tredjeparts krav eller påstander, eller for å bistå politimyndigheter.

8. Vern av opplysninger. Vi bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger vi mottar, mot tap, misbruk og uautorisert endring, og for å beskytte deres konfidensialitet. Vi gjennomgår jevnlig våre sikkerhetsprosedyrer og vurderer hensiktsmessig ny sikkerhetsteknologi og -metoder. Vi bruker også oppdatert krypteringsteknologi for å kryptere overføring av data på våre innloggingssider. Men ettersom vi ikke kan garantere for sikkerheten av disse krypteringsteknologiene, må du vise aktsomhet når du sender personopplysninger på nettet.

9. Tredjeparts data. Der lokale lover tillater det, kan du sende personopplysninger, inkludert kontaktopplysninger om andre enn deg selv (med andre ord en tredjepart) slik at vi kan ta kontakt med vedkommende, gjøre en leveranse eller på annen måte imøtekomme din forespørsel. De innhentede opplysningene vil bli brukt utelukkende til å imøtekomme din forespørsel. Når du oppgir personopplysninger om andre enn deg selv, må du først innhente den andres informerte samtykke hvis hans eller hennes samtykke er lovpålagt.

Hvis du eller en annen har gitt oss personlige kontaktopplysninger og du ønsker å be om at vi ikke kontakter deg videre, følger du fremgangsmåten for å melde deg ut fra det aktuelle nettstedet, nyhetsbrevet, e-postvarslingen eller lignende.

10. Passiv datainnsamling: Sporingsteknologi, informasjonskapsler og klare GIF-er. Når du besøker et av våre nettsteder, vil våre servere eller filtreringssystemer innhente informasjon som nettleseren sender hver gang du besøker et nettsted. Denne informasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til din nettleser, ditt operativsystem, dine språkinnstillinger, eventuelt henvisende nettside du besøkte før du kom til vårt nettsted, dato og tidspunkt for hver besøkendes anmodning og informasjonen du søker etter på nettstedene våre.

Vi bruker også informasjonskapsler og klare GIF-er til å innhente informasjon. Eninformasjonskapsel er en liten bit med data som brukes for å overføre informasjon til enten datamaskinens harddisk eller din nettleser for loggføring. En informasjonskapsel fungerer som en slags etikett som gjør at våre nettsteder kan gjenkjenne nettleseren din når du kommer tilbake til dem. Enklar GIF (også kjent som etnettfyrtårn) bukes i kombinasjon med informasjonskapsler for å hjelpe oss å forstå hvordan besøkende kommuniserer med våre nettsteder. En klar GIF er vanligvis et gjennomsiktig grafisk bilde plassert på et nettsted. Bruken av klare GIF-er lar oss overvåke dine handlinger når du åpner en nettside, og gjør det lettere for oss å følge og registrere anerkjente nettleseres aktiviteter. Ved hjelp av klare GIF-er kan vi for eksempel spore banen for sidebesøk på et nettsted og overvåke samlet bruk og nett-trafikk-ruting på våre nettsteder.

Vi innhenter denne informasjonen for bedre å kunne forstå hvordan du bruker og samhandler med våre nettsteder, slik at vi kan forbedre din opplevelse. Vi kan også dele denne informasjonen med våre ansatte, underleverandører, tjenestetilbydere og tilknyttede organisasjoner som definert i punkt 7.

Du kan endre dine nettleserinnstillinger for å slutte å akseptere informasjonskapsler eller velge å bli spurt før du aksepterer en informasjonskapsel fra nettstedene du besøker. Hvis du ikke aksepterer informasjonskapsler, vil du imidlertid kanskje ikke kunne bruke enkelte deler eller funksjoner på våre nettsteder.

11. Etterlevelse av retningslinjer og spørsmål angående vern om personopplysninger. Vi har en personvernansvarlig som bidrar til å sikre etterlevelse av disse personvernretningslinjene og besvarer spørsmål om personvern eller sikkerhetsproblemer. Vedkommende bidrar også med opplæring av Kirkens ansatte med hensyn til etterlevelse. Spørsmål om disse personvernretningslinjene eller sikkerheten rundt personopplysninger vi behandler, kan sendes som e-post, faks eller til følgende postadresse:

E-post:            DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
Faks:                 1-801-240-1187
Adresse:          Data Privacy Office
                       50 E. North Temple St.
                       Salt Lake City, UT 84150-0018

12. Barns personvern. Vi innhenter bevisst ikke informasjon fra barn under 13 år på de fleste av våre nettsteder. Hvis noen av våre nettsteder innhenter opplysninger om barn, vil de bare gjøre dette med forutgående uttrykkelig og informert samtykke fra barnets foreldre eller verge i samsvar med gjeldende lov. Vi anbefaler sterkt at mindreårige under 18 år ber sine foreldre om tillatelse før de sender personopplysninger til noen over Internett, og vi oppfordrer foreldre til å undervise sine barn om trygg bruk av Internett.

13. Koblinger til tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for personvernpraksis eller innhold på eventuelle tredjepartsnettsteder. For din egen beskyttelse bør du gjøre deg kjent med andre nettsteders retningslinjer for å forsikre deg om at de oppfyller dine forventninger til personvern.

14. Fremtidige endringer i personvernretningslinjer. Vi gjennomgår jevnlig disse personvernretningslinjene og kan endre, modifisere, legge til eller fjerne deler etter behov. Dersom vi endrer disse personvernretningslinjene på måter som påvirker hvordan vi bruker dine personopplysninger, vil vi varsle deg her, eller i en kunngjøring på vår hjemmeside. Vi vil også oppdatere revisjonsdatoen nederst på personvernretningslinjene. Vi oppfordrer deg til å sjekke disse personvernretningslinjene fra tid til annen for å holde deg oppdatert om eventuelle endringer.

Gyldig fra

Denne versjonen av personvernretningslinjene trådte i kraft 1. februar 2012.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.