Pressemelding

Generalkonferansen gir medlemmer og venner i Europa veiledning og håp

To ganger i året kommer medlemmer og venner av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sammen for å høre budskap til inspirasjon og veiledning fra en profet i vår tid, og fra andre ledere i Kirken under generalkonferansen.

Konferansen finner sted påskehelgen 3. og 4. april i Salt Lake City i Utah, og vil bli strømmet til alle deler av verden. Deltagere fra hele verden innbys til å lytte til budskapene og finne håp og fred i turbulente tider, motta svar på personlige spørsmål, og få veiledning for å kunne navigere gjennom livets utfordringer. 

GC2021_EUA_Clemente
GC2021_EUA_Clemente
Susana Lorente Clemente og ektemannen hennes.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

“Alt det et menneske trenger for å være lykkelig, vite hvilken vei man skal velge, hva slags liv man skal leve og hva man må gjøre for å arve evig liv, kan mottas ved å delta på generalkonferansen,” sa Susana Lorente Clemente fra Cartagena i Spania.

Flere millioner deltar på konferansen som finner sted hvert halvår, for å høre Guds ord gjennom dem han kaller som ledere i Kirken. Gjennom deres budskap kan hver enkelt føle Guds kjærlighet og høre Hans røst gjennom sine tjeneres røst.

GC2021EUA_Fagg
GC2021EUA_Fagg
Leah og Simon Fagg2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Leah Fagg, et medlem av Kirken fra Essex i England, har vendt seg til generalkonferansen i vanskelige tider for å føle seg nær Gud, sin himmelske Fader, og hans Sønn, Jesus Kristus.

“Spesielt dette siste året når jeg har hatt behov for å føle at min himmelske Fader vet hvordan jeg har det, hvordan jeg klarer meg eller ikke, det jeg frykter og det som gjør meg usikker, mine ønsker og håp og simpelthen behovet for å føle at Frelseren er nær meg, har generalkonferansen gitt meg det jeg trengte,” sa Fagg. 

GC2021EUA_Lopez
GC2021EUA_Lopez
Sabrina og Jairo Lopez2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Man kan ha stort utbytte av å delta på generalkonferansen. Sabrina og Jairo Lopez bor i Berlin i Tyskland og har funnet trøst, fred og veiledning ved å lytte til Herren gjennom hans profet, hans apostler og generalautoriteter.

“Etter å ha vært på et møte føler jeg meg alltid motivert til utfordringer og oppgaver som venter meg, eller bare det å ta tak i mine daglige gjøremål – som til tider kan være overveldende. Generalkonferansen er for meg alltid ensbetydende med styrke, håp og fred,” meddelte Sabrina Lopez.
 

“Etter hver generalkonferanse føler jeg alltid at jeg har mottatt tydelig veiledning om hva jeg skal gjøre i livet og hva jeg bør forbedre,” sa Jairo Lopez. “Den kan fylle oss med glede og svar som vi ikke kunne mottatt fra noen annen kilde.”

Selv om konferansen finner sted virtuelt og tilhørere over hele verden vil se eller høre på hjemmefra, er det en forenende kraft i det å være sammen og lære sammen. Mens restriksjoner har forårsaket fysisk avstand mellom mennesker, kan denne konferansen gi en følelse av fellesskap og tilhørighet.

GC2021EUA_Elvidge
GC2021EUA_Elvidge
Jane og Paul Elvidge2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Paul og Jane Elvidge og barna deres bor i St. Albans i England. Selv om de ser frem til generalkonferansen hver sjette måned, gleder de seg spesielt til å komme sammen på den verdensomspennende begivenheten denne påsken.  

“Det å være med på generalkonferansen kan få en til å virkelig føle at man er del av en vidunderlig internasjonal organisasjon som blir ledet av Herren,” sa Jane Elvidge. “Hvis man forbereder seg og deltar med et åpent sinn, kan man motta svar på bønner og veiledning i livet.”

Idet generalkonferansen fører folk sammen og besvarer personlige spørsmål, tilbyr den også en fornyende og rensende kraft.

“Konferansetid er for meg når jeg kan løfte meg selv ut av verden og bli nyvasket og styrket av konferansebudskapene. Jeg er mye bedre forberedt til å fortsette min reise med fornyet tro, håp og nestekjærlighet,” sa Paul Elvidge.

Den helgen når generalkonferansen finner sted, inviteres alle til å feire påske med Händels Messias, fremført av The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, som strømmes søndag 4. april 2021 kl. 11:00 (CET), på de offisielle Facebook-sidene og landenes egne sider på Internett. I landene som følger den ortodokse kalenderen, vil sendingen bli strømmet søndag 2. mai 2021 kl. 11:00 (CET).

Hvordan man deltar

Alle inviteres til å delta på generalkonferansen i april 2021. Konferansen består av fem møter for enkeltpersoner og familier i, og venner av Kirken. Detaljer om visningstider finnes på Internett.

Alle møter vil bli strømmet i sanntid på mer enn 70 språk på broadcasts.ChurchofJesusChrist.org. Møter er også tilgjengelige via Evangeliebibliotek, Latter-day Saints Channel, radio, fjernsyn, satellitt og andre digitale kanaler.

Deltagere kan se konferansen på Internett i ettertid eller lese talene på churchofjesuschrist.org. For mer informasjon om hvordan man deltar på generalkonferansen, gå til https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.