Pressemelding

Kirken utvider lederskapsroller for kvinner i Europa

En ny stilling som er lagt til organisasjonsstrukturen i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Europa kaller kvinner til å hjelpe ledere i forsamlinger og delta i lederskapsråd. Ann-Mari Lindberg, Sibylle Fingerle, Letícia dos Santos Rudloff, Ghislaine Simonet, Julia Wondra og Traci De Marco er de første som kalles som områdeveiledere for organisasjoner i området Europa.

“Jeg fornemmer sterkt at det haster, at tidspunktet er helt riktig og ydmykhet i dette nye kallet, og er spent på å se hvordan Herren vil bruke meg for å hjelpe organisasjoner, familier og mennesker i Kirken,” sa Ann-Mari Lindberg fra Dyssegård i Danmark.

Områdeveiledere for organisasjoner vil undervise ledere i Kirken og bidra med kvinners perspektiv på alle nivåer i rådssamlinger. De vil også representere Primær, Unge kvinner og Hjelpeforeningen i sin tjenestegjerning.

“I kallet mitt føler jeg hvor høyt Herren elsker oss søstre fordi han tar oss på alvor, og sammen fremmer vi den feminine siden av forløsningsarbeidet,” sa Sibylle Fingerle fra Usingen i Tyskland. “Jeg oppfatter det også som et pålegg til oss søstre om å bruke og utvikle våre talenter, fordi Herren trenger oss.”

“Kvinner er familieinstitusjonens voktere, samfunnets ryggrad og også Kirkens ryggrad. Det er derfor et privilegium å få være en del av denne enestående forandringen som utvilsomt vil føre Herrens verk fremover i disse siste dager,” sa Letícia dos Santos Rudloff fra Mostoles i Spania. “Alle sammen innbys vi, både menn og kvinner, gamle og unge, uansett rase og kulturell bakgrunn, til å følge Kristus og arbeide sammen i Herrens vingård.”

Ghislaine Simonet fra Arnes i Frankrike la til: “Jeg er entusiastisk med tanke på å hjelpe til med å styrke organisasjoner og familier i den fransktalende delen av Europa og Italia i dette nye kallet.”

Kirkens administrasjon er tilrettelagt med forsamlinger kalt menigheter og grener, regionale forsamlingsgrupperinger kalt staver og distrikter, større geografiske områder, og verdensomspennende ledende organer i Salt Lake City i staten Utah i USA. Stillingen som områdeveileder for organisasjoner er en utvidelse av kvinners lederskapsroller i området, og bygger videre på praksisen med at kvinner og menn tjener side om side i enhet i råd og komiteer på de andre nivåene.

“Jeg er henrykt av hele mitt hjerte for å kunne tjene vår Herre Jesus Kristus sammen med søstre i Europa,” uttrykte Julia Wondra fra Wien i Østerrike. “Jeg håper vi kan hjelpe søstrene å føle Herrens kjærlighet og gjenkjenne hvordan han tar deres hånd i tider med utfordring eller prøvelse,” sa Traci De Marco fra Olney i Storbritannia. “Vi er så velsignet ved å få være involvert i dette store verket i denne tiden, og jeg ber Herren om å inspirere, trøste og styrke oss når vi utfører hans arbeid.”

Det første presidentskap, som består av Kirkens president og hans to rådgivere, godkjente opprettelsen av den nye stillingen i områder utenfor USA og Canada. Områdepresidentskaper kan etter eget ønske beslutte å kalle kvinner til denne stillingen som områdeveileder for organisasjoner.

Området Europa omfatter mer enn 40 land. Det strekker seg så langt nord som til de nordiske landene, og helt syd til Spania og Kapp Verde.

IAOA-2021-Assignments.jpgDownload Photo

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.