Pressemelding

Det første presidentskaps påskebudskap – 2021

YearInPictures_00166.JPGDownload Photo

Denne påsken minnes vi i takknemlighet vår Herre og Frelser Jesu Kristi oppstandelse. Vi erklærer med glede og vitner høytidelig om at på grunn av Jesus Kristus vil vi alle leve igjen.

Sentralt i Guds evige plan er hans Sønn Jesu Kristi misjon. Han kom for å forløse Guds barn. Gjennom Frelserens forsoning ble oppstandelse og udødelighet en realitet for alle, og evig liv ble en mulighet for alle som ville kvalifisere seg. Jesus erklærte:

“Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.” (Johannes 11:25–26)

Takk til Gud for Jesu Kristi forsoning og for hans gave oppstandelsen!

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.