Pressemelding

Feir påske i Europa ved å synge ‘Messias’ med The Tabernacle Choir

Messias er et av de mest kjente, elskede og fremførte korverk av all vestlig musikk. Oratoriet, komponert av George Friedrich Händel i 1742 på bare 24 dager, har et utdrag fra Skriftene sammenfattet av Charles Jennens og forteller historien om Kristi liv i tre deler, fra hans fødsel til hans død og til sist hans oppstandelse.

Messiah_SingWithTabChoirDownload Photo

I år inviterer Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige alle til å feire påske sammen med Händels Messias – fremført av The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, og strømmet på de offisielle Facebook-sidene og landets nettsted, første påskedag, søndag 4. april 2021, kl. 11:00 (CET). For land som følger den ortodokse kalenderen vil sendingen strømmes søndag 2. mai 2021 kl. 11:00 (CET).

Denne spesielle fremførelsen av Messias ble innspilt og strømmet over hele verden påsken 2018 med de kjente gjestesolistene Amanda Woodbury, Tamara Mumford, Tyler Nelson og Tyler Simpson. Strømmet igjen i 2021, vil denne fremføringen gjøre det mulig for enkeltpersoner og familier over hele verden å komme nærmere Jesus Kristus i sitt hjem gjennom tekst og musikk om Messias.

Hvordan berike din seeropplevelse med Messias

Her er ytterligere ressurser etter behov, for å berike din seeropplevelse av korets og orkesterets fremførelse Messias (lenker vil henvise til innhold på engelsk).

Andre ressurser om Händels Messias

The Tabernacle Choirs nettside (tabchoir.org/messiah) inneholder rikelig med bakgrunnsinformasjon om Händel, komponeringen av Messias, taler om Messias av ledere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige m.m. Disse ressursene kan brukes før eller etter å ha lyttet til sendingen hjemme. Noen av ressursene er også tilgjengelige på fransk, tysk, portugisisk og spansk.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.