Pressemelding

Utvikle tro og omsorg for andre, oppfordrer talere på verdensomspennende konferanse i Kirken

Å følge Jesus Kristus vil bringe fred i vanskelige tider. Og det medfører et ansvar for å ta vare på de fattige og jordkloden. Disse budskapene ble hørt av tusenvis av trofaste som var samlet i Salt Lake City til en generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og millioner som fulgte med fra hele verden via Internett.

Generalkonferanser i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige finner sted hver sjette måned. Kirkens ledere taler til medlemmer og venner over hele verden. De fem møtene av konferansen som ble avholdt 1.–2. oktober 2022, ble direktesendt på 70 språk.

Russell M. Nelson, president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, bønnfalt publikum om å finne hvile fra denne verdens intensitet, usikkerhet og kvaler ved å forplikte seg til å følge Jesu Kristi eksempel.

Å leve på Hans måte bringer glede og fred, og Han inviterte andre til å leve på en slik måte med mildhet, vennlighet og kjærlighet, sa J. Anette Dennis. Søster Dennis virker som førsterådgiver i Hjelpeforeningens generalpresidentskap, Kirkens kvinneorganisasjon.

Jesu Kristi lys og ånd veileder alle i å hjelpe de fattige og nødlidende over hele verden, sa president Dallin H. Oaks, førsterådgiver i Det første presidentskap. Han understreket på nytt Kirkens misjon med å samarbeide med andre veldedige organisasjoner om å gi humanitærhjelp på verdensomspennende skala til de lidende.

Blant dem som bidro til konferansens møter, var flere europeere. 

Eldste Dieter F. Uchtdorf i De tolv apostlers quorum presenterte en ny utforming på en veiledningsbok for siste dagers hellige ungdommer i alderen 11 til 18 år. Den nye veiledningen “Til styrke for ungdom: En veiledning for å ta valg.” er basert på evangeliets prinsipper, handlefrihet og inspirasjon. “Den beste guiden du kan ha for å ta valg, er Jesus Kristus. Jesus Kristus er styrken for ungdommen," sa eldste Uchtdorf som opprinnelig er tysk.

Omsorg for jorden og vårt naturlige miljø er et hellig ansvar som er betrodd menneskeheten av Gud, sa Gérald Caussé, Kirkens presiderende biskop. Han anbefalte å anvende personlig livsstil og adferd som respekterer Guds skaperverk. Biskop Caussé kommer fra Bordeaux.

På møtet lørdag ettermiddag holdt eldste Hans T. Boom i De sytti en bønn. Han ba Gud om å hjelpe troende å forstå sitt kall og sin rolle i verden. Eldste Boom ble født i Amsterdam. Han virker for tiden som president for Området Europa nord med hovedkvarter i London.

I løpet av konferansen oppholdt Kirkens medlemmer endringer i lederskapet. Åtte generalautoritet-syttier ble avløst og gitt emeritusstatus. Seks nye områdesyttier ble kalt, blant dem Bernhard Cziesla fra Jakobwüllesheim i Tyskland og Yves S. Weidmann fra Burgdorf i Sveits.

Syttier i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tjener som “spesielle vitner” og bistår De tolv apostler med å “bygge opp kirken og ordne alle saker”.

Under konferansens avsluttende møte bekjentgjorde president Russell M. Nelson planer om å bygge ytterligere 18 templer.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.