Pressemelding

Jesu Kristi Kirke gir 32 millioner amerikanske dollar til Verdens matvareprogram

Midlene vil gi kritisk mat- og nødbistand til 1,6 millioner mennesker i ni land

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har gitt FNs Verdens matvareprogram (WFP) 32 millioner dollar – trossamfunnets største engangsbidrag til en humanitær organisasjon – for å bidra til å bekjempe det WFP kaller en “seismisk sultkrise”.

Under et besøk på onsdag ved Verdens matvareprograms hovedkvarter i Roma, presenterte biskop L. Todd Budge i Det presiderende biskopsråd bidraget til USAs WFP-president og administrerende direktør Barron Segar og WFPs viseadministrerende direktør for partnerskap og beslutningspåvirkning Ute Klamert.

“Vi er så takknemlige for å samarbeide med Verdens matvareprogram fordi vi vet at de vil få mat frem til dem som trenger det mest,” sa biskop Budge. “Og vi takker siste dagers hellige og venner av trossamfunnet hvis økonomiske ofre har gjort denne gaven mulig. Slik gavmildhet gjør Guds barn litt lykkeligere og oss alle litt helligere.”

WFP vil bruke midler fra Kirken til å skaffe mat og annen kritisk hjelp til 1,6 millioner av de mest sårbare menneskene i ni land: Afghanistan, Kongo, Etiopia, Haiti, Kenya, nordøstre Nigeria, Somalia, Sør-Sudan og Yemen.

“Dette ekstraordinære bidraget fra Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige kunne ikke ha kommet på et mer kritisk tidspunkt,” sa administrerende direktør i WFP, David Beasley. “Med millioner av mennesker som sulter i dag, arbeider WFP hardt for å levere mat, hjelp og håp – og dette livreddende bidraget gjør det mulig for oss å gjøre nettopp det.”

Når en verdensomspennende matkrise tvinger ytterligere millioner ut i sult, er WFPs arbeid sammen med myndigheter og partnere en kritisk livline for mange. I Somalia oppjusterer for eksempel WFP humanitærhjelpen til rekordnivåer for å avhjelpe en ventet hungersnød. I Yemen har WFPs matbistand nådd mer enn halvparten av landets befolkning og holdt sulten på avstand. Samtidig er millioner av familier avhengige av organisasjonens støtte av matvarer-, ernæring- og livsgrunnlag i Afghanistan.

“I denne tiden med verdensomspennende behov uten sidestykke, er vi takknemlige for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges omveltende gave,” sa Segar. “Støtte fra privat sektor er avgjørende for å oppfylle vår misjon, slik at WFP kan balansere bistand til mat og arbeidet med å bygge robusthet, som gir familier stabilitet og trøst i denne vanskelige tiden. Jeg er sikker på at Kirkens gave vil inspirere andre til å slutte seg til vår bevegelse for å få slutt på verdensomspennende hungersnød.”

Klamert tilføyde: “Vi mottar dette generøse bidraget med takknemlighet og sikker tillit til vår evne, til å bruke det til å levere mat til de mest sårbare, nå dem i nødens stund, hjelpe med å løfte dem ut av fare, slik at de kan overleve og bygge robusthet.”

I dag står rekordhøye 345 millioner mennesker overfor akutt matmangel, med 50 millioner på randen av hungersnød. Uten umiddelbar handling står rundt 60 millioner barn i fare for å bli akutt underernært innen utgangen av 2022. De verdensomspennende ringvirkningene av krigen i Ukraina, forsterket av omfattende konflikter, ekstremvær og det sosioøkonomiske utfallet av covid-19-pandemien, presser allerede sårbare mennesker inn i fullstendig fortvilelse.

“Mitt hjerte fryder seg over de millioner av underernærte barn som vil dra nytte av dette bidraget,” tilføyde søster Camille N. Johnson, den verdensomspennende lederen for Hjelpeforeningen, trossamfunnets kvinneorganisasjon. “Jesus har et ømt hjerte for barn. Han gråter når han ser dem sulte. Og han fryder seg over selv den minste innsats for å hjelpe dem. En enorm takk til Verdens matvareprogram og til alle som på noen måte bidrar til denne sak.”

Jesu Kristi Kirkes samarbeid med WFP begynte i 2014. WFPs administrerende direktør David Beasley var på omvisning i Kirkens velferdsvirksomhet i Salt Lake City i 2019. De to organisasjonene samarbeidet om å bekjempe sult under covid-19-pandemien.

Jesu Kristi Kirke gir rundt 1 milliard dollar årlig for å ta seg av de trengende over hele verden.

Om Verdens matvareprogram

Verdens matvareprogram i FN er verdens største humanitære organisasjon, som redder liv i nødssituasjoner og bruker bistand til mat for å bygge en vei til fred, stabilitet og velstand for mennesker som henter seg inn igjen etter konflikter, katastrofer og virkningene av klimaendring.

World Food Program USA, en 501(c)(3)-organisasjon med hovedsete i Washington, D.C., støtter stolt Verdens matvareprograms i FN ved å mobilisere amerikanske beslutningstagere, bedrifter og enkeltpersoner for å fremme den globale bevegelsen for å få en slutt på sult. Vårt lederskap og vår støtte bidrar til å styrke en varig amerikansk arv der vi gir mat til familier i nød over hele verden. Lær mer om Verdens matvareprogram USAs misjon.

Jesu Kristi Kirkes humanitærtjeneste

Humanitærtjenesten i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige lindrer lidelse, fremmer selvhjulpenhet og gir anledninger til å yte tjeneste. Den følger Jesu Kristi formaning om å fø den sultne, gi drikke til den tørste, ta den fremmede med inn, kle den nakne og besøke de syke og lidende.

Kirkens humanitære arbeid er muliggjort gjennom generøse bidrag og frivillighet fra siste dagers hellige og venner av trossamfunnet. Mer enn 1 million arbeidsdager gis som bidrag hvert år av frivillige til støtte for velferdsinitiativer.

Kirken er sponsor for hjelpe- og utviklingsprosjekter i 195 land og territorier og gir bistand uten hensyn til rase, religiøs tilhørighet eller nasjonalitet. Bistanden er basert på grunnleggende prinsipper for personlig ansvar, støtte i lokalsamfunnet, selvhjulpenhet og bærekraft.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.