Offisiell uttalelse

Uttalelse fra Det første presidentskap om væpnet konflikt

Kirkens ledere ber om at “fred vil råde blant nasjoner og i vårt eget hjerte.”

Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har gitt følgende uttalelse:

“Vi er sønderknuste og dypt bekymret over den væpnede konflikten som nå raser. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har medlemmer i hvert av de berørte områdene og over hele verden. Vårt sinn og hjerte er vendt mot dem og alle våre brødre og søstre.

Vi fortsetter å be om fred. Vi vet at varig fred kan finnes gjennom Jesus Kristus. Han kan berolige og trøste vår sjel selv midt i fryktelige konflikter. Han lærte oss at vi skulle elske Gud og vår neste.

Vi ber om at denne væpnede konflikten vil opphøre raskt, at kontroversene vil ende fredelig, og at fred vil råde blant nasjoner og i vårt eget hjerte. Vi ber verdens ledere om å søke slike resolusjoner og fred.”

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.