Christ_statue.jpeg
Pressemelding

Området Europa: En dag med bønn og faste

Områdepresidentskapet for Europa i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sendte følgende brev:

Kjære søstre og brødre,

Hendelsene i nyere tid vitner om at verden er i opprør. Vårt hjerte og våre bønner går til dem som lider og hvis liv har blitt endret. Som etterfølgere av Jesus Kristus, Fredsfyrsten, lengter vi etter løsninger, trøst og fred i denne tiden.

En av Kirkens guddommelig utpekte misjoner er å hjelpe de trengende. Vi er takknemlige og står i ærefrykt når vi tenker på den gavmildhet så mange av dere har vist ved å kontakte oss for å tilby støtte. Alle som føler et ønske om å yte tjeneste og bidra, oppfordres til å koordinere sin innsats med sitt stavspresidentskap eller – for flerstavsprosjekter – under ledelse av områdesyttien i deres jurisdiksjon. Vær trygg på at Velferds- og selvhjulpenhetstjenesten på områdenivå allerede har funnet mulige hjelpeprosjekter og vil følge utviklingen videre, og finne måter å gi hjelp til de trengende på.

Vi er takknemlige for den godhet, kjærlighet og oppriktige omsorg vi ser og føler fra så mange. Vi er også takknemlige for de generøse bidragene til Kirkens humanitærfond eller fasteoffermidler som gjør oss i stand til å hjelpe de trengende.

I tillegg til å legge til rette for timelig hjelp, inviterer vi alle medlemmer til å delta på en dag med bønn og faste for fred over hele området, søndag 6. mars 2022. Sammen vil vi vende vårt hjerte og sinn til dem som opplever forferdelse og lidelse.

Med standhaftighet i Kristus ber vi om at når vi står sammen i kjærlighet og tro, kan vi utgjøre en forskjell i denne urolige verden. Videre stoler vi på at “fullkommen kjærlighet jager bort all frykt” (Moroni 8:16). Vi er sikre på at med Herrens hjelp vil vi oppløfte hjerter og sjeler.

Vi vitner om at Jesu Kristi evangelium er svaret på livets problemer, utfordringer og spørsmål, og vi innbyr alle velvillige mennesker til å vende seg til Kristus. Vi vitner om at han er verdens Frelser, den sanne og eneste kilden til evig fred.

Med vennlig hilsen,                                                                

Presidentskapet for området Europa

Massimo De Feo

Erich W. Kopischke

Rubén V. Alliaud

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.