Pressemelding

Den internasjonale kvinnedagen - kvinnelige ledere reflekterer over sin tjenestegjerning

Mens verden feirer den internasjonale kvinnedagen 8. mars, blir ett-års jubileet for kvinners lederrolle som områdeveiledere for organisasjoner i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, feiret denne måneden. I denne hensikt reflekterer kvinnelige ledere over sine erfaringer og den innsikt de har fått i sin tjenestegjerning i Europa.

Womens Day 01
Womens Day 01
Julia Wondra, Traci De Marco, Sibylle Fingerle, Ghislaine Simonet, Ann-Mari Lindberg, Letícia dos Santos Rudloff2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

“Enhver kvinne er en Guds datter. De er fantastiske. De er gode nok! De har guddommelig potensial, og enhver liten tjenestegjerning gjør en forskjell,” sier søster Sibylle Fingerle fra Tyskland.

Søster Traci De Marco fra Storbritannia sier: “Jeg tror det er viktig at kvinner vet hvilken enorm forskjell deres talenter, ferdigheter og åndelige egenskaper utgjør for andres liv.”

På spørsmål om sin rolle med hensyn til å styrke kvinnene rundt seg, kommenterer søster Ghislaine Simonet fra Frankrike: “Fordi vi er nær dem, kan vi hjelpe dem å huske ofte at de er Guds døtre.” Hun fortsetter: “Når de vet denne sannheten i sitt sinn og i sitt hjerte, vil de utføre mirakler.”

Områdeveiledere for organisasjoner gir instruksjoner til Kirkens ledere og gir kvinners perspektiver i råd på alle nivåer. “Dette kallet er som et manglende ledd for stavens søsterledere, for spørsmål, for å rådføre seg med hverandre, for å få informasjon, for å gi informasjon og mer enn noe annet, det perspektivet som er annerledes og som dette kallet kan gi og bringe med seg,” sier søster Ann-Mari Lindberg fra Danmark. Hun fortsetter: “Gjennom at vi yter omsorgstjeneste til stavens søsterledere, føler de at de blir sett, hjulpet og hørt så mye mer enn før.” En stav er som et katolsk bispedømme med flere forsamlinger.

Womens Day 02
Womens Day 02
Julia Wondra, Traci De Marco, Sibylle Fingerle, Ghislaine Simonet, Ann-Mari Lindberg, Letícia dos Santos Rudloff2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Søster Julia Wondra fra Wien fortalte hva hun lærte om å yte omsorgstjeneste til andre: “Jeg lærte at dette ikke handler om meg, men om Frelseren. Så jeg prøver å bli mer lik ham, noe som betyr at min åndelige forberedelse hver dag er viktig.” Hun fortsetter: “En søster i området mitt var veldig utbrent. Hun hadde inntrykk av at hun ikke utgjorde noen forskjell i det hele tatt, og ønsket nesten å gi opp. Etter opplæringen følte hun seg fornyet og energisk, og hun forteller meg regelmessig nå at hun har flere ideer og mer kjærlighet til sine medsøstre.

Søster Simonet reflekterer: “Da ett medlem av et presidentskap i en av stavens organisasjoner møtte alvorlige prøvelser i sitt eget liv og vurderte å be om å bli avløst, lyttet søstrene i presidentskapet til henne og tilbød hjelp og medfølelse. I dag er ikke denne søsterens vanskeligheter borte, men fordi hun føler sine søstres kjærlighet, fortsetter hun å yte tjeneste med glede og håp.”

På spørsmål om hva hun lærer av Jesus Kristus om omsorgstjeneste for kvinner, sier søster De Marco: “Jeg liker svært godt at det var kvinner som var vitne til noen av de viktigste aspektene ved Kristi tjenestegjerning. Det var kvinnen ved brønnen som først fikk vite at han var Messias, det var hans mors anmodning som førte til Frelserens første mirakel, det var Maria Magdalena som så den tomme graven og den oppstandne Herre først. Han stolte på kvinner da, og han stoler på kvinner nå. Disse kvinnene var flotte misjonærer da de fortalte hva de hadde sett, hørt og følt, og vi kan gjøre det samme i dag.”

Søster Fingerle sier: “Alle kvinner har tilgang til Guds kraft her på jorden. De kan og bør bruke den!” Når hun reflekterer over Frelserens tjenestegjerning for kvinner, sier søster Lindberg: “Han så og godtok dem som de er. Han dømte ikke, sammenlignet ikke – bare elsket og motiverte dem til å gjøre det bedre.” Søster De Marco tilføyer: “Ikke-dømmende kjærlighet er et så viktig element i all vår omsorgstjeneste, så vel som å bry oss om, invitere og alltid respektere handlefrihet slik vår Frelser ville ha gjort.”

Ettersom den internasjonale kvinnedagen er til for å anerkjenne kvinners prestasjoner og streber etter å omfavne mangfold, likestilling og inkludering, er erfaringene til områdeveilederne for organisasjoner eksempler på hvordan kvinner overalt kan bidra til å oppnå disse målene og ha stor innflytelse på å løfte og inspirere andre.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.