Pressemelding

USAs Høyesterett om ekteskap

Offisiell uttalelse – 26. juni 2015 Beslutningen i Høyesterett vil ikke forandre læren om ekteskap

Kirken utstedte fredag følgende offisielle uttalelse:

“Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige tar til orientering at likekjønnede ekteskap nå er lovlige i USA, etter dagens kjennelse i Høyesterett. Rettens beslutning endrer ikke Herrens lære om at ekteskap er en forening mellom en mann og en kvinne som er forordnet av Gud. Kirken vil vise respekt for dem som tror annerledes, men vil samtidig fortsette å undervise om og fremme ekteskap mellom en mann og en kvinne som en sentral del av vår lære og praksis.”

Se utvidet uttalelse fra kirkens ledere (engelsk) her

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.