Pressemelding

En vår tids apostel på rundreise i Storbritannia med kraftfullt kristent budskap

Etter mønsteret som finnes i Det nye testamente, besøkte eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (mormonene), Storbritannia i juni for å møte religiøse og politiske ledere. Som en høytstående leder i Kirken på verdensbasis, ga han også råd og veiledning til Kirkens medlemmer og andre. Hans besøk til Storbritannia bidro til å rette fokus mot kristne kirkesamfunns rolle og relevans i det 21. århundre. Vår tids apostler er vitner om Jesus Kristus, og de forstår at Frelserens budskap best forsterkes ved måten det kristne fellesskapet strekker seg ut til mennesker som trenger hjelp, uavhengig av tro eller rase. Under en andakt for unge voksne i Kirken, som ble avholdt ved Harris Manchester College ved Oxford University, talte eldste Holland om viktigheten av å stå for sannhet, etterleve kristne prinsipper og holde fast ved troen selv om det kan virke som man står alene: “Bare si: ‘Jeg er her… og du kan regne med meg.’ Vi har det kjente omkvedet i Skriftene, som begynte minst så tidlig som Abraham: ‘Her er jeg, send meg.’”

Mens han var i Storbritannia, talte eldste Holland til mange av de 1700 mormonmisjonærene som for tiden er Kirkens ambassadører over hele Storbritannia, på en rekke møter i Edinburgh, Birmingham og London. Han kommenterte det store bidraget disse unge mennene og kvinnene gjør. Mange av dem er fremdeles i tenårene, og har gitt avkall på to år eller atten måneder for å dele evangeliet med andre, for det meste på egen bekostning. Han tok seg tid til å håndhilse på alle misjonærene og gi dem et budskap om kjærlighet, inspirasjon og oppmuntring.

Se video (engelsk) fra besøket her:

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.