president-packer-sat-am-oct-2014.jpg
Pressemelding

Boyd K. Packer

Boyd K. Packer, president for De tolv apostlers quorum i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, døde Fredag 3. Juli av årsaker knyttet til høy alder. Han ble 90 år gammel. President Packer var president for De tolv apostlers quorum frem til han døde, en stilling han har hatt siden 3. februar 2008. Før dette var han fungerende president for De tolv apostlers quorum siden 5. juni 1994. Han ble ordinert til apostel 9. april 1970, og virket i over 50 år som en av Kirkens generalautoriteter. I flere tiår har president Packer forkynt Jesu Kristi evangelium og spilt en avgjørende rolle for den verdensomspennende kirkens vekst og utvikling , som nå har mer enn 15 millioner medlemmer. “Undervisningen hans har alltid trengt inn i medlemmenes hjerte og sinn,” sier eldste Allan Packer, som er president Packers sønn og medlem av De syttis quorum.

President Packer virket i en komité sammen med andre ledere og religionsforskere i Kirken som produserte nye utgaver av Kirkens skrifter i 1979 og 1981. De nye utgavene inneholdt studiehjelpemidler og formater som i betydelig grad skulle styrke medlemmenes evne til å studere Skriftene. Om dette prosjektet sa president Packer: “Etter hvert som årene går, vil disse utgavene av hellig skrift frembringe nye generasjoner av trofaste kristne som kjenner den Herre Jesus Kristus og som ønsker å adlyde hans vilje.” Han fortsatte: “Disse henvisningene fra de fire bøkene med hellig skrift utgjør den mest omfattende samling av opplysning fra hellig skrift om vår Herre Jesu Kristi misjon og lære som noen gang er blitt samlet i verdens historie.”

På Kirkens generalkonferanse i april 2014 erklærte president Packer: “Etter alle årene jeg har levd og undervist og tjent, etter de millioner av kilometer jeg har reist over hele verden, med alt jeg har opplevd, er det én stor sannhet jeg ønsker å dele med dere. Det er mitt vitnesbyrd om Frelseren Jesus Kristus.”

President Packer ble født 10. september 1924 i Brigham City, Utah. Under 2. verdenskrig var han bombeflyger i Stillehavsområdet. President Packer var lærer av yrke og virket som Kirkens tilsynsfører for Seminar og Institutt, og som medlem av Brigham Young Universitys administrative råd. President Packer studerte ved Weber Junior College, og tok deretter bachelor- og mastergrad i realfag ved Utah State University. Han tok doktorgrad i skoleadministrasjon ved Brigham Young University. Han var respektert av Kirkens medlemmer som en dyktig lærer i evangeliets prinsipper. “Studiet av evangeliets læresetninger vil endre adferd raskere enn et studium av adferd vil forbedre adferden,” sa han.

President Packer var også kjent som en fryktløs forsvarer av Jesu Kristi evangelium, og talte frimodig om Kirkens læresetninger. “Han hadde et sterkt vitnesbyrd om evangeliet, en iboende kjærlighet til Frelseren og til medlemmene, og ønsket å dele med dem det som var viktig,” sier eldste Allan Packer. “Jeg tror at ettersom han visste disse tingene, følte han ansvar for å kommunisere og dele med andre og undervise.”

Han skrev mange bøker i løpet av sitt lange liv, og var også en dyktig kunstner.

Til tross for den tunge byrden som hans stillinger i Kirken påla ham, var familien president Packers førsteprioritet. Hans sønn Allan sa nylig at hans far gjorde seg tilgjengelig i hjemmet for å benytte enhver anledning til å undervise. “Han er fortsatt far, og det er hans førsteprioritet.” Han etterlater seg sin hustru Donna og deres 10 barn, 60 barnebarn og 103 oldebarn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.