Emne

Unge menns presidentskap

Unge menns generalpresidentskap virker under ledelse av Kirkens første presidentskap for å føre tilsyn med aktivitetene til unge mannlige medlemmer av Kirken i alderen 12 til 18 år. Det nåværende generalpresidentskap er David L. Beck, president, Larry M. Gibson, førsterådgiver, og Adrián Ochoa, annenrådgiver. De har virket siden april 2009.

Unge menns organisasjon fremmer vekst og utvikling for hver ung mann gjennom undervisning, aktiviteter og fellesaktiviteter for Det aronske prestedømme og Unge kvinner. Unge menns organisasjon styrker arbeidet i Det aronske prestedømme i menigheten og gir støtte til foreldre og hjem. Unge menns ledere hjelper unge menn å oppfylle formålene med Det aronske prestedømme.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.