Emne

Utdannelse

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige legger vekt på kontinuerlig sekulær og åndelig utdannelse. Kirkens skoleverk er en paraplyorganisasjon for alle utdanningsprogrammene i Kirken.

Universiteter og høyskoler

 • Brigham Young University (BYU) i Provo, Utah, tilbyr bachelor- og mastergradprogrammer til over 30 000 studenter.
 • BYU-Hawaii i Laie, Hawaii, har til enhver tid ca 2400 studenter. Ifølge en undersøkelse utført av U.S News og World Report, er BYU-Hawaii det mest internasjonale og mangfoldige universitet i hele USA, med over 74 representerte land.
 • BYU-Idaho, tidligere Ricks College, ble et fireårig universitet i 2000. Universitetet ligger i Rexburg, Idaho, og har over 11 000 studenter. I 2005 ble dr. Kim B. Clark, tidligere dekanus ved Harvard Business School, utnevnt til BYU-Idaho’s 15. president.
 • LDS Business College ligger i sentrum av Salt Lake City, Utah. Denne skolen tilbyr ett- og to-årige yrkesrettede studier. Den har cirka 1300 studenter.


Religionsinstitutter

 • Religionsinstitutter sørger for religionsundervisning for Kirkens medlemmer i alderen 18 til 30 år gamle. Gifte studenter deltar også i kursene. Disse kursene er imidlertid ikke bare for Kirkens medlemmer, men er åpne for medlemmer av alle trossamfunn. 
 • Institutt-elever studerer emner som Skriftene, Kirkens historie og læresetninger og forberedelse til ekteskap og misjon.
 • Kursene holdes av både heltidsansatte lærere og frivillige som utnevnes av lokale ledere.
 • I tillegg til religionsundervisning sørger instituttene for et godt sosialt og avslappende miljø hvor elevene kan omgås.

Seminar

 • Seminar er et fireårig program for religionsundervisning for ungdom. Det er åpent for tenåringer fra alle trosretninger.
 • Elevene bruker et helt skoleår på å studere én av bøkene i Skriftene – Det gamle og Det nye testamente, Mormons bok eller Lære og pakter. Når en elev har fullført programmet, vil han eller hun ha studert alle fire bøkene.
 • På steder hvor det er mange siste-dagers-hellige, deltar elevene i Seminar i løpet av sin vanlige skoledag. I andre deler av verden deltar elevene enten før eller etter skoletiden. I noen tilfeller hvor avstanden er problematisk eller det ikke er så mange siste-dagers-hellige tenåringer, kan elevene gjennomgå pensum for de fire årene i et hjemmestudieprogram.
 • Kursene holdes av både heltidsansatte lærere og frivillige.
 • Det er ca 350 000 Seminar-elever over hele verden.


Det vedvarende utdannelsesfond
I mars 2001 kunngjorde Kirkens tidligere president, Gordon B. Hinckley, opprettelsen av Det vedvarende utdannelsesfond for å gi medlemmer muligheter til å få utdannelse og opplæring som fører til jobbmuligheter i sine egne land. Unge menn og kvinner som bor i bestemte områder utenfor USA, kan søke støtte fra fondet. Fondet gir lån med minimal rente til å dekke studentenes undervisningskostnader og bøker. Når studenten har fullført utdannelsen, vil han eller hun betale tilbake lånet over en 8-årsperiode. Medlemmer av Kirken donerer midler for å hjelpe fondet å fortsette.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.