Emne

Ungdom i Kirken

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har et omfattende program for ungdom gjennom sine organisasjoner Unge menn og Unge kvinner. Ungdom i alderen 12 til 17 møtes i klasser på søndager for religionsundervisning og flere ganger i løpet av måneden for sosiale aktiviteter, inkludert tjenesteprosjekter, sport, camping og dans. Unge menn og kvinner gis også lederstillinger i organisasjonen der de lærer lederegenskaper som å sette mål, planlegge gruppeaktiviteter og løse problemer.

Unge menn

Verdige gutter blir ordinert som diakoner i Det aronske prestedømme når de er 12 år gamle. De avanserer til en lærers embede når de blir 14, og deretter til en prests embede i en alder av 16. Et av de primære ansvar for ledere i Unge menns program er å forberede unge menn til å bære prestedømsansvar og utvikle et vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans evangelium.

Ansvarsområder for unge menn som har et prestedømsembede, omfatter å forberede og dele ut nadverden til Kirkens medlemmer i løpet av søndagens gudstjeneste, besøke og undervise medlemmer i deres hjem og samle inn bidrag til de fattige.

Unge menns organisasjon forbereder også gutter for fremtidige forpliktelser i familien, i deres personlige liv og i samfunnet gjennom sitt målsetningsprogram kalt “Plikt overfor Gud”. I tillegg støtter og arrangerer Kirken speiding for unge menn i USA og Canada.

Unge kvinner

Formålet med Unge kvinners program er å hjelpe tenåringsjenter å utvikle sitt vitnesbyrd om Jesus Kristus og lære ferdigheter som forbereder dem for deres fremtidige roller som kvinner i Kirken, og til å yte et positivt bidrag til samfunnet.

Ledere i Unge kvinner planlegger ukentlige søndagsklasser som lærer unge kvinner evangeliets prinsipper og hvordan de kan anvende dem i dagliglivet.

Unge kvinner deltar i et målsetningsprogram som heter “Personlig fremgang” ved å sette seg mål innen åtte verdiområder: tro, guddommelige egenskaper, egenverd, kunnskap, valg og ansvarlighet, gode gjerninger, integritet og dyd. Jenter lærer også verdifulle ferdigheter og oppnår utmerkelser gjennom Unge kvinners leirprogram.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.