Emne

Tsunami-hjelp

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6215-1-3213-1,00.html

  • Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige sendte i desember 2004 øyeblikkelig nødhjelp til de tsunami-rammede områdene i Indonesia, Thailand og Sri Lanka. I samarbeid med den muslimske hjelpeorganisasjonen Islamic Relief Worldwide sendte Kirken mat og nødhjelp fra USA til de rammede områdene.
  • Kirken fortsetter å bistå området med langsiktige hjelpeprosjekter. Boliger, skoler, medisinske fasiliteter og moskeer har blitt gjenoppbygget ved hjelp av lokale myndigheter og foretak.
  • I enkelte områder har Kirkens ledere, misjonærer og medlemmer arbeidet for å hjelpe enkeltpersoner å vende tilbake til sitt levebrød. Fiskere, bønder og vevere har fått de nødvendige verktøy som gjør dem i stand til å arbeide og forsørge seg selv, sine familier og sine lokalsamfunn.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.