Pressemelding

Trofaste mormonere gjør seg klare til verdensomspennende konferanse

To ganger i året samles medlemmer og venner av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige for å lytte til budskap til inspirasjon og veiledning fra generalautoriteter og funksjonærer på generalplan i løpet av Kirkens generalkonferanse.

Seks møter vil bli sendt direkte fra Konferansesenteret i Salt Lake City, Utah i USA, fra og med lørdag 24. september 2016, med Kvinnenes fellesmøte først.  De resterende møtene vil avholdes den påfølgende uke den 1. oktober og 2. oktober.

Konferansesenteret har sitteplasser for 21000 mennesker til hvert møte. Flere millioner verden over kommer til å se eller høre på sendingen. I Europa finnes det mer enn en halv million medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige fordelt på 1450 forsamlinger. Oversettere for Kirken i området Europa vil tolke konferansemøtene til 19 språk.

I tillegg til sendinger til lokale møtehus jorden rundt, via Kirkens satellittsystem, strømmer og sender Kirken konferansen direkte på LDS.org.

Kirken avholder generalkonferanser hver vår og høst.  Vårmøtene kalles årlige konferanser, og høstmøtene kalles halvårlige. Den første generalkonferansen ble holdt i 1830 da Kirken først ble organisert.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.