Pressemelding

Kirken bidrar med 2 millioner dollar i vedvarende flyktninghjelp

I sin vedvarende misjon med å gi bistandsmidler til den globale flykningkrisen, bidro Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige mandag med totalt 2 millioner dollar til to veldedige organisasjoner.

Biskop W. Christopher Waddell, annenrådgiver i Det presiderende biskopsråd i Kirken, ga bidragene til U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB) og International Rescue Committee (IRC), to organisasjoner som hjelper flyktninger å skape et nytt liv i samfunn over hele USA.

“Vi er takknemlige for dette vedvarende samarbeidet og for mulighetene det gir oss til å bidra til et av de grunnleggende prinsipper i evangeliet – å ha omsorg for dem som kanskje føler seg som fremmede blant oss,” sa biskop Waddell. “Dette omfatter dem som har vært drevet bort fra sitt hjem og befinner seg i nye og ukjente omstendigheter.”

Bidraget på 1,25 millioner dollar til USCCB vil være til hjelp ved mottakelse og bistand til nylig ankommede flyktninger ved kontorer for reetablering i 80 bispedømmer over hele landet. Bidraget på 750 000 dollar til IRC vil gi lignende tjenster til flyktningfamilier som ble feilplassert i sine første måneder av reetableringen, i 29 byer over hele nasjonen.

“Jeg er svært takknemlig til biskop Waddell og SDH-kirken for støtten til Migration & Refugee Services,” sa biskop Eusebio Elisondo, biskop i Seattle og styreleder i USCCBs migrasjonskomité. “Sammen, som troens folk, vet vi at flyktninger sårt trenger vår hjelp – og denne gavmildheten gir oss mulighet til å hjelpe mange flere.”

IRCs senior visepresident for USA-programmene, Jennifer Sime, sa, “Vi setter pris på den langsiktige og lojale støtten IRC har mottatt fra SDH-samfunnet. [Det] har vært en uvurderlig partner i arbeidet IRC gjør med å hjelpe nylig ankommede flyktninger å tilpasse seg livet i USA. Vi er svært takknemlig til SDH-kirken for deres vedvarende støtte til IRC og flyktningene vi hjelper.ˮ

Kirken har hjulpet flyktninger over hele verden i flere tiår og har de siste månedene gitt 6 millioner dollar til flyktninghjelp i USA.

Forrige høst ba Det første presidentskap, Kirkens høyeste organ, siste-dagers-hellige om å hjelpe gjennom pengestøtte og ved å delta i lokale hjelpeprosjekter, der det er mulig.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.