Pressemelding

Freiberg Tyskland tempel gjeninnviet

President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, gjeninnviet Freiberg Tyskland tempel i tre sesjoner søndag 4. september 2016, etter at templet hadde gjennomgått omfattende renovering og utvidelse. Sesjonene ble overført til møtehus over hele Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Polen og Romania, slik at tusenvis av siste-dagers-hellige kunne delta. Disse landene tilhører Freiberg Tyskland tempeldistrikt.

President Uchtdorf hadde med seg eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum, eldste Patrick Kearon i De sytti, som er president for området Europa, og biskop Gérald Caussé. De ble ledsaget av sine hustruer Hariett Uchtdorf, Susan Bednar og Valérie Causse.

Før gjeninnvielsen møttes mer enn 500 siste-dagers-hellige ungdommer fra tempeldistriktet den 3. september 2016 for der å delta i en kulturfeiring som representerte deres åndelige og kulturelle arv og områdets mangfoldige historie. Ungdommene på 12 til 18 år sang, danset og fortalte for å formidle de forskjellige historiene og kulturene de representerer. Denne kulturfeiringen ble overført og vist til landene i tempeldistriktet.

Templet betjener mer enn 52 000 mormoner i Europa, og ligger i Hainichener Strasse 64 i Freiberg i Tyskland, ikke langt fra den historiske byen Dresden. Kirken har mer enn 39 000 medlemmer i Tyskland.

Templet, som opprinnelig ble innviet i juni 1985, ble stengt for renovering i februar 2015. Det har blitt forlenget med 15 meter, og har større og mer komfortable rom og en ny underetasje med klimaanlegg. Dette er den andre renoveringen av templet. Den første fant sted i 2002.

Den 2000 kvadratmeter store bygningen er kronet med en forgylt statue av engelen Moroni, en oldtidsprofet i Mormons bok som er viktig for siste-dagers-hellige på grunn av det han utførte i forbindelse med gjengivelsen av Jesu Kristi evangelium.

Et gratis åpent hus ble avholdt fra 8. til 27. august 2016, slik at folk kunne få se innsiden av templet. Mer enn 20 000 fikk omvisning i templet.

Andre templer i området Europa er København, Helsinki, Frankfurt, Haag, Madrid, Stockholm, Bern, London og Preston i Storbritannia. Templer i Lisboa, Paris og Roma er for tiden under oppføring, og vil bli innviet i tiden fremover. Det totale antall templer i drift over hele verden er 150, med ytterligere 31 i forskjellige stadier av bekjentgjørelse eller bygging.

Templer i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige skiller seg ut fra møtehus eller kirkebygninger hvor medlemmene møtes til søndagsgudstjeneste. Templer regnes som “Herrens hus”, hvor Kristi læresetninger blir bekreftet ved dåp, ekteskap og andre ordinanser som forener familier for evigheten. I dem lærer medlemmene mer om hensikten med livet, og inngår pakter om å tjene Jesus Kristus og sine medmennesker.

Retningslinje angående stil:Når du skriver om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, vennligst benytt Kirkens fulle navn i første henvisning. For mer informasjon om bruk av Kirkens navn, gå til våre stilretningslinjer på Internett. »Stilretningslinjer.